Wednesday, January 2, 2013

مکان های صید ماهی سونگ


مکان های صید ماهی سونگ

قبل از هرچیزی ما اول باید بدانیم که ماهی سونگ در رودخان ها زندگی می کند و سازگاری زندگی آن بیشتر با آب های خروشان و متحرک می باشد . از انجای که ماهی سونگ نیاز به اکسیزن فراوانی برای بقای زندگی خود دارد دائو در حال شنا کردن هست و برای استراحتی در کف اب در قسمت جریان آب به آرومی ثابت می ماند تا جریان آب تنفس ماهی رو ساده تر کنند.
بر سر رودخانه سد های رو احداس می کنند به نظر شما این سد ها تا چقدر می تونه زندگی ماهی های سونگ رو به خطر بیندازه ؟
ماهی سونگ هیچ تمایلی به زندی در آب های راکد را ندارد و رودخانه های که به سدئ ها منتهی می شوند بیشتر ین درصد حضور ماهی های سونگ در ورودی رودخانه به سد می باشد.
خوب ما به ماهیگیری سونگ رفتیم و مشغول انتخاب کردن مکان ماهیگیری در اطراف رودخانه شدیم ایا به نظر شما تا چقدر انتخاب مکان ماهیگیری می تونه در ماهیگیری ما تاثیر گذار باشه؟
ما همیشه در رودخانه ها باید دنبال مکانی برای قلاب انداختن و ماهیگیری باشیم که بیشتر ین درصد حضور ماهی سونگ را در ان داشته باشد تا بتوانیم برنامه ماهیگیری موفقی را داشته باشیم.
چند فاکتور مهم در انتخاب مکان قلاب انداختن وجود داره که عبارت است ازعمق آبو جریان آب کحه هر کدام یک از این فاکتور ها می تونه شرایط ماهیگیری ما را تغیر دهد مثلا هرچه جریان آب بیشتر باشد ما هم باید میزان وزن سرب را بیشتر کنیم تا جریان اب طعمه و سرب را به کناره رودخانه هدایت نکند. البته این نکته را هم فراموش نکنید که جریان زیاد اب هم مانع از وموفقیت در صید ماهی می شودو  دلیل اصلی حرکت طعمه و رفتن ان به مکان های نا مناسب و حاشیه رودخانه ها می باشد.
فاکتور عمق آب هم در انتخاب مکان ماهیگیری بسیار مهم می باشد و ما باید این را بدانیم که ماهی های سونگ بزرگ کمتر در آب های کم عمق شنا می کنند و بیشتر تمایل دارند در اب های عمق رودخانه حضور داشته باشند.

No comments:

Post a Comment