Thursday, January 17, 2013

حمله ماهی قزل آلا و راه کار های صید ماهی


حمله ماهی قزل آلا و راه کار های صید ماهی


عادت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حمله به طعمه به گونه ای است که خیلی عجولانه حمله می کند و  گاهی وقتا هم جریان آب و حتی کشش های طعمه از طرف ماهیگیری منجرب این می شود که ماهی درست طعمه رو نتونه هدف گیری قرار بگیره و به اون حمله کنه البته این گفتار برای طعمه های متحرک می باشد در طعمه های طبیعی ماهی قزل الا چون به طعمه ثابت حمله می کند اکثرا در گرفتن طعمه ها در حمله موفق می باشد و در این مقاله بحث ما در باره طعمه های متحرک هست که بیشتر در سیستم های کششی به کار می رود حالا این طعمه می تواند یک پشه باشد یا یه پاوربیت (تخم ماهی) یا یک لانسه متحرک . . .


دوستان در لانسه کشی یا همون اسپنینگ یا فلای برای این از نخ های رنگی استفاده می شود که ماهیگیر مسیر طعمه خود و حرکت اون رو در آب تشخیص دهد پس یکی از شرط های موقیت در سیستم های اسپنینگ یا فلای دید مستقیم بر مسیر طعمه می باشد تا ماهیگیر بهترین مسیر را در آب برای طعمه در حال حرکت انتخاب کند . برای همین هست که  من به ماهیگیران پیشنهاد می کنم از عینک های مخصوص ماهیگیری استفاده کنند عینک های که با نام پلاریزه شناخته می شود که باعث از بین رفتن شکست نور بروی سطح آب می شود که ماهیگیر با این عینک ها راحت تر می تواند زیر آب را به بیند و طعمه خود را دنبال کند و حتا ماهی ها و حمله آنهارو به طعمه به بیند و خیلی وقت ها بهترین مسیر حرکت طعمه را شناسایی می کند و عمق مناسب را برای ماهیگیری انتخاب می کند و حتی محل حضور ماهی هار هم می تواند تشخیص دهید . من به شما پیشنهاد می دهم از عینک های پلاریزه رنگ روشن قهوه ای استفاده کنید زیرا عینک های پلاریزه دودی رنگ مشکی زیاد در عصر یا غروب ماهیگیری کردن به درد نمی خورد و بهترین عینک ها رنگ روشن دارند (تجربه خریدن چنتا عینک پلاریزه با رنگ های مختلف)
بیان این عینک های ماهیگیری پلاریزه پیش زمینه ای شد برای ادامه مقاله در باره چگونگی حمله ماهی قزل الا به طعمه و راهکار های صید این ماهی ، همیشه حالت های زیادی در حمله ماهی قزل الا به طعمه و جود دارد یا ماهی صید می شود یا ماهی موفق به گرفتن کامل طعمه نمی شود خوب ماهی صید شد خیلی خوشانص بودید و  بحث ما در این باره هست که زمانی که ماهی به طعمه حمله می کند و موفق به گرفتن آن نمی شود ماهیگیر باید چیکار بکند ؟
زمانی که ماهی به طعمه مصنوعی در حال حرکت حمله می کند و موفق به گرفتن آن نمی شود دو حالت و جود دارد یا تیزی قلاب را احساس کرده ماهی یا تیزی قلاب را احساس نکرده و زمانی که ماهی تیزی قلاب را احساس کرده و حتی منجرب صدمه ماهی شد و ماهی به قلاب نیوفتاده دیگه شانص صید اون ماهی رو از دست می دهید و دیگر تلاش به صید آن ماهی نکنید زیرا ماهی های که دچار شوک شدند و ترسیدن یا کلا فرار می کنند یا اصلا دیگه میلی به طعمه نشان نمی دهند.


ولی ماهی های که به طعمه حمله می کنند و موفق به گرفتن آن نمی شوند یا حتی فقط مسیری طعمه را دنبال می کنند و سپس ناپدید می شوند در همان حوالی ها منتظر مجد حرکت طعمه هستند تا آن را صید کنند و ماهیگیر باید آن مسیرهای که حدس می زند ماهی در آنجا حضور دارد را بار ها طعمه ماهیگیری خود را عبور دهد همان کاری که بارها برای من در فلای اتفاق افتاده ماهی به پشه  حمله کرده ولی موفق به صید اون نشدم ولی چندین بار تلاش کردم تا درهمان جای که حدس می زدم ماهی حضور دارم مجددا تلاش کردم و موفق به صید ماهی شدم . در بعضی اوقات جریان زیاد آب با حرکت سریع طعمه یا شکاک بودن ماهی در گرفتن طعمه منجرب میشود که ماهی نتواند درست طعمه را بگیرد برای همین ماهیگیر بارها باید تلاش کند تا بنتواند آن ماهی راصید کند.17 ژانویه 2013
ارادتمند شما ابی فیشر

No comments:

Post a Comment