Sunday, December 23, 2012

فلای فیشینگ در برکه Carp House قسمت - 1


فلای فیشینگ در برکه  Carp House قسمت - 1
اولین تجربه گروه ماهیگیری ایران فیشینگ در صید ماهی کپور در برکه مصنوعی Carp House به وسیله سیستم ماهیگیری فلای فیشینگ.
در شروع نوشتن خاطرات ماهیگیری این برنامه با معرفی Carp House آغاز می کنیم . Carp House باغ زیبای در حاشیه شهر شیراز می باشد که مدیریت این باغ  با جناب آقای حسین گودرزی نویسنده سایت ایران فیشینگ می باشد که در این باغ برکه زیبای و جود دارد که در آن ماهی های کپور، قزل آلای رنگین کمان و گلد فیش زندگی می کنند. مکانی زیبا و آرام برای ماهیگیری بگیرو رها کن و  تمرین تاکتیک هاو تکنیک ماهیگیری فلای فیشینگ.
درسته محیط این برکه مصنوعی می باشد ولی قدمت زندگی ماهیان کپور آن به چند سال می رسد و حتی این ماهیان در این برکه نثل ها زندگی کرده اند به دلیل شرایط بومی این برکه ماهی های کپور آن به بیشترین سایزی که رسیدن وزن 4 کیلو گرم بوده و اکثریت میانگین وزن ماهیان آن برکه به 1 کیلو گرم می رسد و بیشترین عمق این برکه دومترو نیم می باشد.
جناب آقای گودرزی نویسنده سایت ایران فیشینگ www.iranfishing.org
 در ابتدای ماهیگیری ما تصمیم گرفتیم که که بدون طعمه پاشی به صید ماهیان کپور به پردازیم ولی بعد از کمی ماهیگیری متوجه شدیم که ماهیان کپور این برکه از چیزی که ما فکر می کردیم باهوش تر هستند و دست به گریبان طعمه پاشی شدیم اونم با طعمه خرده نان که ماهیان آن برکه به آن علاقه شدیدی داشتند در ابتدا ماهیان گلد فیش واکنش زیادی نصبت به پشه ها نشان می داند و کار ما را خراب می کردند ولی با انتظاری اندک موفق به صید اولین کپور در این برکه شدیم و  با در دست گرفتم سیستم ماهیگیری این برکه موفق به صید و رها سازی ماهیان زیادی شدیم که عکس های زیادی گرفته شده که در چند قسمت در سایت قرار می گیرد.
هدف ما از ماهیگیری در برکه مصنوعی Carp House این بود که حس مالکیت ماهیان را احساس کنیم و برای همین ماهیانی که صید می کنیم را آزاد کنیم که این حس مالکیت همیشه باقی بماند و ماهی ها همیشه در این برکه زندگی کنند مثالی کوچک برای دریاچه های طبیعی ، ما باید همیچن حسی را برای همه دریاچه های طبیعی داشته باشیم و از منابع ماهیان آن محافظت کنیم به گونه ای که احساس کنیم آن دریاچه ها مثل برکه Carp House متعلق به خدمان می باشد و همیشه در ماهیگیرها یمان از سیستم بگیرو رها کن استفاده کنیم
جناب آقای گودرزی نویسنده سایت ایران فیشینگ www.iranfishing.org
از جناب آقای حسین گودرزی نویسنده سایت ایران فیشینگ تشکر می کنیم به خاطر برنامه ریزی این ماهیگیری و زحمت های که در سایت می کشند

No comments:

Post a Comment