Sunday, December 23, 2012

اسراری درباره طعمه پاشی

اسراری درباره طعمه پاشیتجمع طعمه پاشی و تجمع ماهی
دوستان با تجراب عملی گروه ماهیگیری ما پی به اسرار اهمیت طعمه پاشی در ماهیگیری بردیم ..
که در اینجا با نکاتی از آنها آشنا می شوید مثلا تجمع طعمه پاشی در یک نقطه متمرکز باشد خیلی بهتر از پراکنده بودن آن هست.
انتخاب عمق مناسب برای طعمه پاشی خیلی موثر می باشد و عمق زیاد دلیل بر ماهی زیاد نیست وشما در هر عمق دلخواهی حتی یک متر هم می توانید با طعمه پاشی ماهی های بزرگ را هم جمع کنید.
در تجمع طعمه در یک مکان تجمع ماهی ها هم بیشتر می شود . یک مثال
در هنگام شکار یک پرنده شکارچی مثل عقاب انتخاب یک پرنده تنها خیلی راحتر از انتخاب یک پرنده در یک دسته پرنده هست . .
حالا اگر طعمه پاشی شما پراکنده انجام گیرد ماهی به راحتی طعمه پاشی ها را از قلاب تشخیص می دهد و شانس صید ماهی با این طعمه پاشی کم می شود . حالا اگر تجمع طعمه پاشی زیاد باشد ودر یک نقطه و قلاب در آن قرار گیرد دیگر ماهی حق انتخاب ندارد و با تجمع زیاد ماهی بلع قلاب ۱۰۰٪ می شود در ادامه کتاب به صورت تخصصی تر توضیح داده می شود

No comments:

Post a Comment