Saturday, December 22, 2012

من زندگی به همراه ماهیگیری رو دوست دارم


من زندگی به همراه ماهیگیری رو دوست دارم

زنده هستم چون طبیعتو دارم وطبیعت یعنی زندگی

خون تو رگهام جریان داره چون هنوز هیچ رودخونه ای روی زمین متوقف نشده و همه آب ها در جریان هستند
نفس می کشم چون همیشه بادها در طبیعت در حال وزیدن هستند

امید به آینده و زندگی دارم چون هیچ موجودی تو طبیعت هیچ وقت از ادامه مسیرش برای زندگی منصرف نمیشه و تا آخرین لحظه زندگیش برای بقاش تلاش می کنه
تو تخیلات و رویا ها زندگی می کنم چون بدی ها وزشتی های اطرافمو برای خودم جور دیگه ای به نمایش درمیارم تا همه چیز برام به صورت زیبا دربیاد
به مسیرم ادامه می دم با تمام انرژی مثل آزاد ماهی که برای رسیدن به سرچشمه از پس تمام مشکلات می گزره
عاشق زیبایی های خلقت خداوند هستم تنها رفیقی که همیشه نگاهش به من بوده و هیچ وقت از تماشای من سیر نشده

مثل یک سالمون می مونم ماهی که هیچ وقت درجازدنو دوست نداره و دائم در حال پیشروی به جولو هست درسته مادیات براش مهم نیست فقط دوست داره جریان های که در پیش رو داره تو زندگی پشت سر بزاره می دونه آخرش مرگه ولی هیچ وقت از ادامه منصرف نمیشه
شاید روزی جسم تجزیه بشه و با خاک یکسان بشه ولی روحم همیشه تو طبیعت خواهد ماند
دوست دارم با بنای وجودم خشت های این مرزو بوم رو به سازم تا دیگه هیچ ماهی تو چنگ صیادی آخرین نفساشو نکشه یا اگه فردی آزاد ماهی رو دید هیچ قت معنی اسم شو فراموش نکنه
خوشا به حال ماهیانی که در عماق اقانوس ها زندگی می کنند چون هیچ طول نخ و قلاب ماهیگیری به اونا نمی رسه و تور های صیادان در پهنای اون اقانوس گم میشن
به مسیر زندگی با تمام قدرتم ادامه می دم مثل رودخونه ای که سنگ هارو در می نورده و حتی اگه به سدی برسه اینقدر تو دلش جمع می کنه تا یه دریچه یا روزنه برای ادامه و خروج پیدا کنه
آب دریا همیشه با جزر و مد بالا و پایین میشه شاید می خواد به ما ماهیگیرا اینو ثابت کنند که همیشه تو زندگی پستی و بلندی های زیادی هست فقط باید اونارو پشت سر بزاریم
مزه شور آب دریا منو یاد اشکهام می ندازه زمانی که از گونه هام سرازیر میشن و اونارو مزه می کنم هردو یه مزه شوری دارن یکی از چشم خارج میشه و چشمو راحت می کنه ولی اون یکی وارد چشم میشه چشمو ناراحت می کنه
به نظرتون ماهی ها هم گریه می کنند ، البته دمشون گرم جای زندگی می کنند که کسی اشکاشونو نمیبینه و اشک های اونا توی اون همه آب که دورو برشونه به راحتی پنهان می مونه

نویسنده ابی فیشر

No comments:

Post a Comment