Friday, December 28, 2012

چوب و موتور های ماهیگیری چند کاره


چوب و موتور های ماهیگیری چند کاره

سلام به دوستان عزیزم امروز سعی دارم مقاله ای را بنویسم که با مقاله های قبلی که در باره تجهیزات ماهیگیری ورزشی نوشتم متفاوت باشد ما همیشه در بار این صحبت کردیم که هر سیستمی باید لوازم تخصصی خود را داشته باشد با این و جود یعنی باید برای هر سیستم ماهیگیری سیستم خواص آن روش ماهیگیری را تهیه کنیم به نظر شما اگر فردی مثل من که مثلا به حدود 12 رشته ماهیگیری می پردازد باید 12 سیستم ماهیگیری مختلف با تمام مخلفات آن را تهیه و خریداری کند آن هم قیمت های با هزینه زیاد فکر می کنید من کارمند بانکم یا روی کنجینه علی بابا نشسته ام خوب مجبورم خیلی از لوازم را مشترک انتخاب کنم تا با خرید یک لوازم بتوانم آن را در چند سیستم ماهیگیری استفاده کنم برای همین اسم این مقاله را چوب و چرخ های ماهیگیری چند کاره گذاشتم.
امیدوارم که بتوانید غلط های املای و نگارش نا صحیح من را تحمل کند پس با ابی فیشر باشید تا انتهای مقاله.
در این مقاله ، تخصص  را کنار می گزاریم و خلاقیت را به جای آن استفاده می کنیم خدایش اگه یک فرد که تازه به ماهیگیری پرداخته این انصافه که آن را مجبور کنیم که برای هر ماهیگیری خود یک سیستم ماهیگیری راتهیه کند .
دوستان لوازم ماهیگیری را که ما در این مقاله نام می بریم بیشتر برای ماهیگیری های عمومی می باشد که هر ماهیگیر می تواند در هر سیستم ماهیگیری از آنها استفاده کند اول از چوب های ماهیگیری شروع می کنیم.
چوب های ماهیگیری :

یک ماهیگیری در سیستم های انتظاری به چه سایز چوبی مت تواند رجوع کند؟ شما با خرید یه چوب به متراژ 3.60 می توناید در دریاچه ، سد و ساحل دریا (سورفک ستینگ) استفاده و ماهیگیری کنید. اگر اکشن چوب را کمی نیمه سنگین انتخاب کنید مثلا حدود 150 تا 200 یا 250 گرم می توانید به راحتی هم ماهی های دریای صید کنید هم ماهی های سد و دریاچه قیمت یک چوب ایده آل می تواند بین 30 تا 50 هزار تومان باشد

چرخ های ماهیگیری:

یک ماهیگیر در ماهیگیری احتاج به بیشتر از دو چرخ ماهیگیری ندارد. یکی برای سیستم های انتظاری و دیگری برای اسپنینگ یا همان لانسه کشی . حالا شما باری خرید یک موتور مثلا با حجم 3500 یا 4000 هم می توانید آن چرخ را در آب شیرین برای سیستم اسپنینگ و هم در دریا بر روی قایق برای سیستم ماهیگیری ایستاده یا استنداپ استفاده کنید. حتی آن چرخ ماهیگیری را برای ماهیگیری از روی قایق برای صید ماهی کپور و در رودخانه برای سیستم انتظاری صید ماهی شیربت و زردپر استفاده کنید.
قابل ذکر است که بدانید من با یک موتور 6500 هم برای انتظاری کپوری هم ماهیگیری سورف کستینگ و ماهیگیری از روی قایق در دریا استفاده می کنم. و با موتور اسپنینگ 1000 که دارم هم برای صید ماهی قزل آلا در سیستم اسپنینگ استفاده می کنم هم صید ماهی کپور از روی قایق و استنداپ آب شور برای صید ماهی بارکودای جنگنده. البته این را فراموش نکنید که اگر از لوازم آب شیرین مثل چرخ در ماهیگیری دریا استفاده می کنید بعد از هر ماهیگیری حتما باید آن موتور را با آب شیرین تمیز کنید و گرنه باید با موتور ماهیگیریتان به همین زودی خداحافظی کنید

نخ ماهیگیری :

اگر شما در ماهیگیریتان سایز نخ بین 40 تا 45 را استفاده کنید هم در آب شیرین و شور می توانید به مشترک استفاده کنید هم برای صید ماهی کپور در آب شیرین هم صید ماهی های دریایی در آب شور فقط باید بعد از هر ماهیگیری آب شور نخ را با آب شیرین تمیز کنید زیرا با انجام ندادن این کار نخ ماهیگیریتان زیاد مهمانتان نخواهد بود و دیگر قابل استفاده نخواهد بود و بسیار شکننده می شود
اگر در ماهیگیریتان سایز نخ بین 30 تا 35 را استفاده کنید هم می توانید در آب شیرن به اسپنینگ به پردازید هم در آب شور از روی قایق به ماهیگیری به پردازید.
من در پرونده ماهیگیری خودم صید یک ماهی کپور 10 کیلوگرمی به همراه دو قزل آلا به وزن های 2 کیلوگرم و حدود 30 ماهی بارکودا را با یک نخ را داشتم که اشتراک در سیستم های اسپنینگ یا همان لانسه کشی و استنداپ آب شیرین و شور را از روی قایق داشتم سایز نخ 30 به قدرت کشش حدود 5 کیلو گرم بوده. نخ اصلی به هر بار ماهیگیری در آب شور با آب شیرین تمیز می شود و نخ اصلی همیشه دست نخورده باقی می ماند زیرا از نخ ریسه جدا در ماهیگیری استفاده می کردم.

هرزگرد:

آیا می دانید که می شود با یک هرزگرد با سایز متوسط مرا برای تمام سیستم های ماهیگیری مثل اسپنینگ و انتظاری و استنداپ از روی قایق به اشتراک استفاده کنید. برای اتصال لانسه به نخ اصلی برای اتصال ریسه به نخ اصلی برای اتصال لیدر فلزی به نخ اصلی

قلاب:

همیشه شما می توانید از قلاب های آب شیرن کپوری در دریا هم استفاده کنید فقط این نکته را باید بدانید که عمر قلاب های آب شرین که به نروژی معروف هستند در دریا بسیار کم می شود و به راحتی در آب دریا اکسید و تجزیه می شود ولی نگران نباشید 1 ساعت اول ماهیگیری را با هیچ مشکلی بر نمی خورید.

No comments:

Post a Comment