Sunday, December 30, 2012

طرز ساخت طعمه مصنوعی ماهی مرکب


طرز ساخت طعمه مصنوعی ماهی مرکب
ماهی مرکب یکی از طعمه ای خوب برای ماهیگیری در دریا می باشد . با آن می توان ماهی های زیادی در نژاد های مختلف گرفت
No comments:

Post a Comment