Friday, December 28, 2012

انواج دریا و تاثیرات آن بر ماهیگیری


انواج دریا و تاثیرات آن بر ماهیگیری

یکی از بزرگترین مشکلاتی که در ماهیگیری دریا و جود دارد و جود انواج دریا می باشد که در ماهیگیری مشکلات زیادی را به و جود می آورد یکی از بزرگ ترین عوامل به وجود آمدن انواج دریا باد های که از سطح دریا می وزد که هر بادی هم یک نام دارد مثلا باد  شمال و . . .برای اینکه شما در ماهیگیری بتوانید بهترین نتیجه را کسب کنید باید روزی را در دریا برای ماهیگیری انتخاب کنید که کمترین وزش باد وجود داشته باشد و بهتر راه فهمیدن اینکه آن روز، روز خوبی برای ماهیگیری می باشد شما می توانید از هواشناسی یا افراد محلی موقعیت آب هوا آن روز با خبر شوید.
اگر از ساحل به ماهیگیری مشغولید و باد زیادی در حال وزیدن است و انواج دریا هم زیاد است کلا باید بیخیال ماهیگیری شوید و یک روز دیگر را برای ماهیگیری انتخاب کنید. و اگر هم از روی قایق مشغول ماهیگیری هستید انواج دریا باعث کدر شدن رنگ آب دریا می شود و رنگ کدرآب دریا باعث می شود که شما ماهیگیری خوبی نداشته باشید و جدا از رنگ کدر آب دریا انواج دریا باعث می شود که ریسه و طعمه شما در کف دریا به صورت متحرک دربیاید و ماهی های آشفته دیگر میلی به خوردن طعمه ندارند البته این را هم نباید فراموش کنید در زمان وزش باد شدید جریان های کف دریا بسیار شدید می باشد و به راحتی سرب ماهیگیری شما را جابه جا می کند.
چند روز طوفانی با وزش باد های شدید به پایان می رسد و یک روز آرام و بدون وزش باد فرا می رسد آیا آن روز آرام بعد از طوفان روز خوبی برای ماهیگیری می باشد؟
اتفاقی که بارها برای خود من در ماهیگیری به وجود آمده بعد از طوفان شدید به ماهیگیری رفتم آن روز روز آرومی بوده و دیگر وزش های باد وجود نداشه ولی آن روز نتیجه خوبی از ماهیگیری نگرفتم می دانید دلیل چه می باشد؟
درسته در روز طوفانی رنگ آب کدر شده و مواد معلق در آب زیاد می باشد و باعث تبدیل شدن رنگ سبز دریا به قهوای می شود وبعد از طوفان و در هوای آرام باز هم رنگ دریا کدر می باشد به مدت یک روز یا بیشتر در این موقعه شاید سیستم های کف خواب با طعمه های بودار جواب بدهد ولی کار با طعمه مصنوعی ها اصلا جواب نمی دهد مانند سیستم ترولینگ

No comments:

Post a Comment