Friday, December 28, 2012

تفاوت بین قلاب های پایه بلند و پایه کوتاه


تفاوت بین قلاب های پایه بلند و پایه کوتاه

همیشه در خرید قلاب های ماهیگیری تفاوت بین مدل قلاب ها باعث شک و تردید بین خرید وانتخاب قلاب ها در بازار می شود شما حتی قلاب های را مشاهده می کنید مه نه شما نه فروشنده اطلاعاتی از کاربرد آن در ماهیگیری ندارد مانند قلاب های دراپ شات ، قلاب های ضد خزه و قلاب های پایه باند وکوتاه یا خارداریا بدون خار.دراین مقاله به صورت دقیق در باره قلاب های پایه بلند و کوتاه صحبت می کنیم.
فرق اساسی بین قلاب های پایه بلند و کوتا در کاربرد آنها در ماهیگیری می باشد قلاب های پایه کوتاه معمولا به نام قلاب های کپوری معروف می باشند و قلاب های پایه بلند به قلاب های و ورم هوک یا قلاب کرمی
قلاب های پایه بلند را بیشتر ماهیگیرانی از آن استفاده می کنند که در ماهیگیری می خواهند از طعمه کرم استفاده کنند ولی کار برد اصلی قلاب های پایه بلند صید ماهی های مهاجم با آرواره و دندان های برنده می باشد زمانی که ماهی به طعمه و قلاب متصل به آن حمله می کند و آن دندان می زند دندان ماهی به نخ ماهیگیری نرسد و از بدن قلاب پایه بلند دندان بگیرد.
در برنامه ماهیگیری که در دریا داشتیم در جزیره قشم برای صید ماهی بارکودا یکی از مهاجم ترین و درنده ترین ماهی های دریا با استفاده از قلاب پایه بلند مشکل بریده شدن نخ ماهیگیری را با نبود لیدر فلزی حل کردیم و کامل به کاربرد قلاب های پایه بلند پی بردیم.

No comments:

Post a Comment