Friday, December 28, 2012

ریسه جوشانده به روش ایرانی

ریسه جوشانده به روش ایرانی


استفاده از از سیستم بویله یا همان جوشانده خودمان احتیاج به لوازم تخصصی خودر می باشده که هیچ کدام از وسایل اونو می تونم بگم حتی من لمس نکردم چون برای همه ما نا آشنام می باشد دلیل آن هم نبود لوازم تخصصی ان در فروشگا های ماهیگیری ایران می باشد شاید لوازم ابتدای اون در شهر های بزرگی مثل تهران در دست رس باشد ولی در دیگر شهر ها همان لوازم ابتدای ماهیگیری هم گیر بیاد شاهکاره.
در یک ریسه جوشانده شما نیاز به وزنه مخصوص سنگی می باشید و کارابین و ریسه ایمنی که لواتزم اونو فقط میشه از توی اینتر نت در سایت های خارجی مشاهده کرد به نظر شما راه حل چیست ؟
در این مقاله با ریسه بویله به روش ایرانی آشنا می شوید ریسه ساده که به راحتی می تونید لوازم اونو در فروشگاه های ماهیگیری پیدا کنید ریسه ای که نم در ماهیگیری از ان استفاده می کنم و جواب خوبیزهم داده این ریسه رو من حتی در دریا هم استفاده می کنم وبرای صید ماهی قزل آلا در رودخانه البته با تغیر طعمه و شکل گره قلاباستفاده از از سیستم بویله یا همان جوشانده خودمان احتیاج به لوازم تخصصی خودر می باشده که هیچ کدام از وسایل اونو می تونم بگم حتی من لمس نکردم چون برای همه ما نا آشنام می باشد دلیل آن هم نبود لوازم تخصصی ان در فروشگا های ماهیگیری ایران می باشد شاید لوازم ابتدای اون در شهر های بزرگی مثل تهران در دست رس باشد ولی در دیگر شهر ها همان لوازم ابتدای ماهیگیری هم گیر بیاد شاهکاره.
در یک ریسه جوشانده شما نیاز به وزنه مخصوص سنگی می باشید و کارابین و ریسه ایمنی که لواتزم اونو فقط میشه از توی اینتر نت در سایت های خارجی مشاهده کرد به نظر شما راه حل چیست ؟
در این مقاله با ریسه بویله به روش ایرانی آشنا می شوید ریسه ساده که به راحتی می تونید لوازم اونو در فروشگاه های ماهیگیری پیدا کنید ریسه ای که نم در ماهیگیری از ان استفاده می کنم و جواب خوبیزهم داده این ریسه رو من حتی در دریا هم استفاده می کنم وبرای صید ماهی قزل آلا در رودخانه البته با تغیر طعمه و شکل گره قلاب

No comments:

Post a Comment