Friday, December 28, 2012

کاربرد چوب های کوتاه در صید ماهی قزل آلا

کاربرد چوب های کوتاه در صید ماهی قزل آلاهمیشه در انتخاب چوب مناسب در صید ماهی قزل آلا ماهیگیر این سئوال را از خود می پرسد که چه سایز چوبی را برای ماهیگیری خود انتخاب کند که مناسب ماهیگیری باشد تنوع طول چوب های ماهیگیری باعث می شود که ماهیگیر به درستی نتواند چوب ایده آل خود را انتخاب کند در این مقاله سعی می شود که کاربرد چوب های کوتاه را در سیستم ماهیگیری اسپنینگ برای صید ماهی قزل آلا شرح داده شود.


در ماهیگیری برای صید هر ماهی چوب های با طول های استاندارد تعریف شده است ، مثلا می گویند که برای صید ماهی قزل آلا در سیستم اسپنینگ ماهیگیر می توانید از چوب های به طول 2.10 استفاده کند و در این حرفی نیست آیا چوب های با طول های کوچک تر کاربردی در ماهیگیری ندارند.


آیا با چوب به طول 2.10 در مکانی ماهیگیری کردید که تجمع درختان و شاخه و برگ ها در اطراف روخانه ایجاد مزاحمت در ماهیگیری شما ایجاد کند. درسته در این مواقع بهترین انتخاب چوب برای ماهیگیری انتخابی می باشد که طول چوب زیاد بلند نباشد و این امکان را به ماهیگیر بدهد تا به راحتی و آزادانه به ماهیگیری خود به پردازد در مکان های که تجمع درختان و شاخه برگ ها مزاحمت در ماهیگیری ایجاد می کند چوب های کوتاه به طول 1.50 تا 1.85 توصیه می شود تا ماهیگیر بتواند آزادانه به ماهیگیری خود به پردازد بدون مزاحمت شاخه وبرگ درختان در این مکان ها کمتر از چوب های استاندارد به طول 2.10 استفاده می شود

No comments:

Post a Comment