Sunday, December 30, 2012

ساخت طعمه مصنوعی به صورت گام به گام


ساخت طعمه مصنوعی به صورت گام به گام
در این مقاله باروش ساخت طعمه مصنوعی ماهی به صورت گام به گام آشنا شوید
این طعمه ماهی برای ماهی های مثل قزل آلا ماهی سوف(حاجی طرخان)و... کاربرد داردNo comments:

Post a Comment