Friday, December 28, 2012

ریسه ذرت بالا آمده از کف آب


ریسه ذرت بالا آمده از کف آب
اگر در مکانی ماهیگیری می کنید که کف آب دریاچه یا مرداب پراز گل و لای و جلبک و سنگ می باشد شما باید از ریسه ای در ماهیگیری استفاده کنید که طعمه ماهیگیری شما در میان این مواد پنهان نشود و بالاتر از انها در زیر آب قرار گیرد و در این مقاله با ریسه ای آشنا می شوید که ریسه به صورت شناور در آب در کف قرار می گیرد
در این ریسه شما هم از ذرت طبیعی استفاده می کنید هم فیبر های شناور شبیح ذرتNo comments:

Post a Comment