Friday, December 28, 2012

ماهی قزل آلا بیشتر به خوردن چه غذاهای علاقمند است؟

ماهی قزل آلا بیشتر به خوردن چه غذاهای علاقمند است؟

صید ماهی قزل الا یکی از مهیج ترین صید ها میان ماهیگیران و علاقمند دان به رشته ماهیگیری ورزشی می باشد که تا به این لحظه روش های زیادی را برای صید این ماهی ابداع شده با انواع طعمه های مختلف در این مقاله ما با چگونگی انتخاب طعمه مناسب برای صید ماهی قزل آلا شما ها را راهنمایی می کنیم.
ماهی قزل الا یک ماهی کاملا مهاجم می باشد که به خوردن طعمه های زنده و متحرک علاقه شدیدی دارد ماهی قزل آلا معمولا همیشه در حال شنا کردن می باشد با یک دل سیری ناپذیر و همیشه در حال شکار وتغذیه از موجودات می باشد غذای اصلی ماهی قزل آلا را ماهی های کوچک و حشرات که در آب افتاده اند و لارو ها و میگوهای کف آب و تخم ماهی ها می باشد. در تحقیقاتی که خود من بارها آن را انجام داده ام به این نکته رسیده ام که ماهی قزل آلا رنگین کمان به هرچیز شناور و متحرک درون آب حمله می کند مهم نیست که آن شیع یک تیکه آهن باشد یا یک موش شناور یا یک تیکه گوشت.
برای همین شما می توانید با یک قطعه فلزی که شبیح به حشرات معلق در آب باشد و با کشش ماهی قزل آلا را به راحتی فریب دهید.حالا به جای آن قطعه فلز شما می توانید از کرم و از تیکه های ماهی مثل ماهی کولی یار روده خود ماهی قزل آلا یا پاور بیت یا طعمه پشه و ماهی مصنوعی استفاده کنید.
یادمه یه بار با یه فیبر گرد مانند شبیح پاوربیت و یه تیکه نخ و قلاب تو یه رودخونه تونستم یه ماهی قزل الا بگیرم حالا فکر آن را کنید که با تجهیزات و طعمه های مناسب چقدر راحت می شود ماهی قزل آلا را فریب داد وصید کرد

No comments:

Post a Comment