Friday, December 28, 2012

رازهای موفقیت در ماهیگیری


رازهای موفقیت در ماهیگیری
در ماهیگیری نکات بسیار کوچکی وجود دارد که اگر هر ماهیگیر در ماهیگیری خود به آنها اهمیت بدهد حتما در ماهیگیری خود موفق خواهد شد که در این پست به صورت کلی و کوتا به آنها می پردازیم
اولین گام در ماهیگیری موفقیت آمیز این می باشد ماهیگیر به تمام کارهای که در ماهیگیری انجام می دهد اهمیت دهد مثلا حتا در زدن یک گره ساده تمام دقت خود را انجام دهد اگر هم ۲۰ بار گره را ضد ولی گره خوبی از آب درنیامد دباره باز سعی و تلاش خود را برای گره ایده آل انجام دهد
در هر بار گره ضدن باید آن ماهیگیر این فکر را کند که می خواهد بزرگترین ماهی زندگی خود را صید کند.
دومین نکته در ماهیگیبری صبر می باشد به قول دکتر دواساز ماهیگیری دوچیز می خواهد یکی صبر ایوب و دیگیری مغز معیوب.
شما هیچ وقت نباید از صید نشدن ماهی صبر خود را از دست دهید و تا اخرین لحضه تما تلاش های خود را انجام دهید و اگر هم در ان برنامه ماهی توسط شما صید نشد در برنامه بعدی تمام تلاش های خود را دباره انجام دهید و به این نکته فکر کنید که کجای کار شما اشتباه بوده و دنبال مشکل خود بگردید.
همیشه قرور را کنار بگزارید و حتی از افرادی که از سن و سال شما کمتر باشدو کمتر از شما ماهیگیری کرده اطلاعات کسب کنید و از آموزش گرفتن و دادن لذت به برید.
همیشه سعی کنید با افرادی به ماهیگیری بروید که از اطلاعات بالای برخوردار هستند و همیشه این را مد نظر داشته باشید که یاد گرفتن مهم تر از ماهیگیری در ان روز می باشد.
 همیشه اطلاعات ماهیگیری خوداتان را محرمانه پیش خود نگهندارید زیرا دیگران احتیاج به آن اطلاعات دارند آیا می دانید لذت آموزش ماهیگیری بیشتر از صید ماهی تروفه می باشد.
اگر در ماهیگیری شمات قط به ماهی اهمیت بدهید هیچ وقت در ماهیگیریتان موفق نخواهید بود اهمیت دادن به خود ماهیگیری مهم تر از ماهی می باشد.
اگر وسایل زیادی از ماهیگیری دور خود جمع کرده اید و خیلی از آن ها در ماهیگیری شما کاربردی ندار را می توانید به عغلاقمندان هدیه دهید همان کاری که دیگران برای من انجام دادن و من برای دیگران.
 با یک دوستی آشنا شدم که با وسیله تجهیزات آن اولین ماهی زندگی خودمو گرفتم و بعد ها با ماهیگیری اشنا شدم که هیچ تجهیزاتی  در ماهیگیری نداشت و یک ست کامل ماهیگیری به ان دادم.
همیشه در ماهیگیری برای کاری که انجام می دهی ارزش بده و احترام گذاشتن به محیط زیست وماهی ها را به خوبی انجام بده
در هرماهیگیری سعی کنید از سیستمی استفاده کنید که مخصوص آن روش ماهیگیری باشدتصاویر ماهیگیری نویسنده وبلاگNo comments:

Post a Comment