Sunday, December 23, 2012

تصاویر ماهیگیری ورزشی نویسنده وبسایت

تصاویر ماهیگیری ورزشی نویسنده وبسایت
دوستان عزیز تمام ماهی های که در زیر مشاهده  می کنید در منابع آبی حومه شهر شیراز صید و رها سازی شدند فیلم ها  همگی در سایت .http://ebifisher.blogspot.com/  مجود می باشد این کتاب هم بر اساس تجارب صید همین ماهی ها نوشته شده.
No comments:

Post a Comment