Saturday, December 22, 2012

مقايسه بين روش اسپنينگ ماهي زنده با كف خواب انتظاري


مقايسه بين روش اسپنينگ ماهي زنده با كف خواب انتظاري

مقايسه بين روش اسپنينگ ماهي زنده با كف خواب انتظاري سرب وسط

اولین قدم انتخاب این روش ها شرایط محیزط ماهیگیری می باشد مثلا روش کفخوابو ما زمانی انتخاب می کنیم که آب کدر یا خیلی عمیق می باشد و روش کششی فایده ای ندارد و روش کششی یا همون اسپنینگ رو ما زمانی انتخاب می کنیم که تو رودخونه ای ماهیگیری می کنیم که آب هم تا حدودی شفاف هست.

زمانی که آب کدر هست ماهی قزل الا خودش دنبال بوی طعمه ماهی می گردد و برای همین سیستم کف خواب سرب متحرک کارای دارد و در سیستم اسپنینگ طعمه ماهی علاوه بر بوی طعمه از قدرت تحریک کردن ماهی قزل آلا با طعمه ای که در حال فراره بیشتر می تونیم ماهی قزل الا رو تحریک به حمله به ماهی طعمه ، البته نیاز به آبی می باشد که تا حدودی شفاف باشد.

البته فراموش نکنید هر دو سیستم یه شکل دارد و هر دو همزمان هم می تونانند کف خواب با شند هم به صورت اسپنینگ متحرک . البته زمانی که ما کاملا کفخواب کار می کنیم سرب سنگین تر می شود و زمانی که اسپنینگ کار می کنیم سرب رو نصبت به جریان اب کم و زیاد می کنیم.

آيا ماهي كوچك قدرت بالا بردن نخ و قلاب را دارد

در این مواقع حساس بودن سیستم ماهیگیری شما تایین کننده دقت و عملکرد سیستم شما می باشد مثلا استفاده از سرب های سبک و سایز نخ پایین این امکانو به شما می دهد که متوجه حتی کوچک ترین نوک ها از طرف کوچکترین ماهی ها باشید البته اکشن چوب ماهیگیری هم می تونه تایین کننده این عمر باشه مثلا اکشن های خیلی پایین حساسیت بالای سر چوب را دارد.

كدام سيستم بهتر جواب مي دهد و در كدام محيط از كدام سيستم استفاده شود بهتر است

این یه سئوال خیلی کلیه که بگیم کدوم سیستم بهتر جواب می ده بزارید در عمل به جواب برسیم اگه من وارد محیط ماهیگیری باشم که رودخونه جریان داره و آب هم شفافه چه دلیلی داره از کف خواب استفاده کنم میرم سراق سیستم اسپنینگ ماهی متحرک و سیستم اسپنینگ طعمه ماهی بهتر از کفخوابش جواب میده

یا زمانی که وارد گودال آبی میشم که ماهی قزل الا داره زیاد سیستم کششی طعمه ماهی خوشایندئ نیست و کفخوابه بهتر جواب می ده و میرم سراق سیستم کفخواب چون شانصم بیشتر از سیستم اسپنینگ میشه.

در پایان بزارید خیال همتونو راحت کنم  اگه ما در هنگام ریسه زدن دقت بیشتری کنیم و سایز سربی رو در نخ اصلی قبل از هرزگرد استفاده کنیم که زیاد در ماهیگیری با اون به مشکل نخوریم هم زمان هم می تونیم به صورت اسپنینگ کار کنیم هم کفخواب یا ادقامی از هر دو سیستم مثلا زمانی که شرایط رودخانه ایجاب می کنه کششی کار کنیم و در همان زمان طعمه به گودالی می رسد می تونید آروم اونا با عمق آب رسونیم و کفخواب بشه ، سیستم ما یا هنگامی که کفخواب کف آب متحرکش کنیم یا به سمت جریان جعمش کنیم اسپنینگ بشه این حالتی کهم متحرک هم کفخواب باشه شانص صید ماهی خیلی بیشتر می شه.

یادش بخیر آقای ستوده متخصص صید ماهی قزل الا با سیستم اسپنتینگ طعمه ماهی زنده بود همیشه من پشت سرش راه می رفتم و ماهیگیری نمی کردم تا به بینم آقای ستوده چه گونه ماهیگیری می کنه و الانم نتیجه اون تحقیق هارو روی کاغذ می برم و مقاله می نویسم.

یاد خاطراه هم دوستان زنده هست

ارادتمند شما ابی فیشر

No comments:

Post a Comment