Sunday, December 23, 2012

صید ماهی کپور با سیستم فلای فیشینگ


صید ماهی کپور با سیستم فلای فیشینگ

fly fishing for carp
نه شیلات دستی توش داره نه محیط زیست نظارتی روش داره و هیچ ارگان دیگه ای هم خودشو نوخود آش نمی تونه کنه اونجا برکه کوچیک ماست که ماهی ها  آزادانه توش سالهاست که زندگی می کنند هر ماهی این برکه یه اسمی داره و با هر بار صید و رها سازی می تونیم ماهی مورد علاقه خودمونو یه شانص دیگه زندگی در هنگام رهاسازیش بدیم. تازه خبری هم از تورکشها و محیط بانان هم نیست.
 
تشکر میک نم از دوست عزیزم جناب آقای حسین گودرزی عزیز به خاطر مدیریت این مجموعه زیبا و از همه مهم تر جازبه های ماهیگیری که این مجموعه داره.
 
مقاله های اموزی همون مقاله های قبلیه دیگه نمی خوام تکراری بنویسم فقط خاطرات رو می نویسم.
 
این بار بار پهارم بود که الیزابتو با فای می گرفتیم واقعا یچ گونه اثر جراحت یا افونتی روی دهان ماهی نبود مثل اینکه جای قلاب ها بدون هیچ مشکلی خوب شده بودند.
 
درسته لذت ماهیگیری دریاچهای طبیعی رو نداشت ولی در غوضش دیگه صحنه های رو نمی دیدی که عصابتو بهم بریزه دیگه خبری از محیط بانان دریاچه نیود دیگه خبری از آشغال ها ملت شسریفمون نبود دیگه هیچکسی کنار دریاچه روغ ماشینشو عوض نمی کرد.
 
اونجا پرنده ها آزادانه تو درخت ها مشغول آوازو بودنند دیگه هیچ لوله تفنگی طرف اونا نشونه نرفته بود.
 
خدایش اون ماهی های دیگه اعضایی از اون باغ بودنند و هیچکسی به چشم بگیرو رهاکن در ماهی تابه به اوننا نگاه نمی کرد واگه ماهی دچار مشکلی می شده همه برالیب اون گران می شدنند مثل اینکه یکی از دوستانت همم گروه دچار مشکلی شده.

No comments:

Post a Comment