Friday, December 28, 2012

آیا قلاب های سه شاخه لانسه می تونه ورزشی باشه


آیا قلاب های سه شاخه لانسه می تونه ورزشی باشهتجربه صید ماهی قزل آلا را با انواع لانسه ها رو همه ما ماهیگیرا داریم و می دونیم که ماهیگیری با این لانسه ها چقدر لذت بخشه ولی با کمی تفکر می بینیم کسی که می خواد به صورت کاملا ورزشی به ماهیگیری به پردازه این موضوع که قلاب های سه شاخه لانسه باعث صدمه زدن به ماهی می شود و این موضوع ان ماهیگیر را وادار می کند که دیگر از این سیستم ماهیگیری استفاده نکند.
برای مثال از خودم شروع می کنم من ماهیگیری هستم که به در جه ای از ماهیگیری رسیدم که هدف از ماهیگیری صرفا صید ماهی نمی باشد و بزرگ ترین هدفم حضور در طبیعت می باشد و نگهداری از آن و در سیستم ماهیگیری خودم بگیرو رها کن را در کار خود قرار دادم و بیشتر دنبال سیستم های ماهیگیری هستم که در دنیا به آن پرداخته می شود دیگر به نظر من صید ماهی قزل الا با لانسه معنی ندارد و فقط افرادی باید به آن به پردازند که هدف اصلی آنها صرفه صید ماهی و خود ماهی می باشد فکر کنم دیگه هیج جای دنیا بقیر از جای که ما زندگی میکنم غیر از سیستم فلای رو برای صید ماهی قزل الا استفاده نمی کنند.
راه چاره چیه ؟
اگه استفاده از لانسه برای شما ایده آل می باشد می توانید از لانسه های تک قلابه استفاده کنید یا اگر از این لانسه ها در دست رس نمی باشد خودتان از این لانسه ها به سازید.

No comments:

Post a Comment