Friday, December 28, 2012

ماهیگیری تفریست یا ورزش ؟


ماهیگیری تفریست یا ورزش ؟

ورزش های زیادی وجود دارند که افرادی در آن فعالیت دارند ولی هیچ وقت به آن فعالیت به چشم ورزش نگاه نمی کنند مانند ورزش دارت ، کمان ، بیلیارد و ماهیگیری
متعسفانه ورزش ماهیگیری هم در ایران به آن دسته از ورزش ها می پیونند که مخاطب آن به چشم تفریح و سرگرمی و خوش گذرانی و فرار از زندگی روزمره به آن می پردازند. همین کار آنها است که فعالیت ماهیگیری را کم رنگتر از ورزش های دیگر نشان می دهد از آن جای که چند سالی است که با این ورزش آشنا شدم چیزی بغیر از خوش گذرانی مشروب خوردن و رقص و آواز ندیدم هیچ وقت از ماهیگیری خبری نبود وفقط عده ای برای این کار ها دور هم جمع می شودن و الودگی صوتی به راه می اندازند. نمی گویم خوشگذرانی و مشروب خوردن و رقص و آواز بد است کیه که از این چیزا بدش بیاد هر چیزی جای خود را دارد تمام این چیز ها را هم در یک مهمانی ساده می توان دید. ملت شریفمان رانمی دانم چرا وقتی به یک بیابان یا دریاچه می رسند حس رقص و آواز آنها شکوفا می شود البته زیاد هم تقصیر ندارند به زیرا غیر از بیابان ها و ذیاچه ها جای دیگری را برای این کار ندارند.این وسط فقط ماهیگیری و ورزش ماهیگیرست که وجه خود را از دست می دهد.
یک روز را بعد از مدت ها برای ماهیگیری انتخاب می کنید با تدارک ماهیگیری که میریزید تمام محاسبات شما با عث می شود که شما در ماهیگیری ان روز موفق باشد ولی در هنگام ماهیگیری الودگی صوتی که وجود دارد تمام کارهای شما را خراب می کند.
کار ما فرهنگ سازیست ولی تا کی می توانیم  در ماهیگیری . برنامه ریزی ان در ایران برسیم شاید سال 2090

No comments:

Post a Comment