Monday, December 31, 2012

رادپور رئیس انجمن ماهیگیری چرا از یک وبلاگ ماهیگیری می ترسید ؟

رادپور رئیس انجمن ماهیگیری چرا از یک وبلاگ ماهیگیری می ترسید ؟

یه وبلاگ ماهیگیری ساده ولی همیشه تو گوشه کنار این سرزمین خبری از اون بود خوب حق داشت بایدم می ترسید مثلا همین تصاویر تصادفی که داشت 10 دقیقه بعد از این حادثه عکس ها تو وبلاگ قرار گرفت که توسط یکی از بازدیدکنندگان برای سایت همون لحظه تو قم عکس برداری و ارسال شد . . .
من تازه مسیر وبلاگ نویسیم باز شده و آزاد تر شدم . . . . 
No comments:

Post a Comment