Sunday, December 30, 2012

طرز نگهداری وتمیز کردن چوب وچرخ پشه


طرز نگهداری وتمیز کردن چوب وچرخ پشه
 نگهداری از وسایل ماهیگیری از خود ماهیگیری برای ماهیگیر مهم تر میباشد هر ماهیگیر باید روش های درست نگهداری از وسایل ماهیگیری را بداند و از خراب شدن وسایل ماهیگیری جلو گیری کند به وجود آمدن خراش کوچک بروی  چوب ماهیگیری منجرب شکسته شدن چوب و ورود مواد به درون متور باعث از کار افتادن متور ماهیگیری می شود در این مقاله طرز تمیز کردن چوب وچرخ پشه به صورت تصویری آموزش داده شده
 ابتدا متور  ونخ  را با آب تمیز کنید

No comments:

Post a Comment