Friday, December 28, 2012

انتخاب بهترین طعمه طبیعی برای ماهی قزل الا

انتخاب بهترین طعمه طبیعی برای ماهی قزل الا

همیشه در ماهیگیری های که ماهی هدف قزل الا می باشد اکثر ماهیگیران برای صید این ماهی از طعمه مصنوعی استفاده می کنند ولی این نکته را فراموش نکنید همیشه دسترسی به طعمه های مصنوعی مهیا نمی باشد برای همین هر ماهیگیری باید امادگی استفاده از طعمه های طبیعی را داشته باشد و در ماهیگیری بتواند از طعمه های طبیعی استفاده کنند.
این نکته را فراموش نکنید اگر طعمه های طبیعی در دسترس نبود می توانید انها را از طبیعت پیرامون خود جمع اوری کنید برای چند لحظه ماهیگیری ورزشی بگیرو رها کن را کنار می گزاریم و خاطره صید ماهی با طعمه طبیعی را بازگو می کنیم زمانی بود در ماهیگیری با داشتن یک لانسه موفق به صید یک ماهی قزل آلا شدم بعد از مدتی با گیر کردن لانسه به کف رودخانه لانسه را از دست دادم و دیگر لانسه ای در لوازم ماهیگیری خود نداشتم و مجبور شدم از دل و روده ماهی صید شده برای طعمه استفاده کنم از اطلاعات قبلی که در این زمینه داشتم می دانستم روده ماهی قزل آلا بهترین طعمه برای صید خود ماهی قزل آلا می باشد برای همین از روده ماهی صید شده برای طعمه استفاده کردم و کاملا هم در صید ماهی موفق بودم با طعمه روده ماهی. همیشه حشرات کرم ها و ماهی ها در طبیعت می توانند بهترین گزینه برای صید ماهی قزل آلا باشند.
استفاده از بچه ماهی های کنار آب که به آسانی می توانید شما انها را با تور دستی صید کنید به عنوان بهترین طعمه استفاده کنید اگر بچه ماهی ها از سایز کوچکی برخوردار می باشند می توانید آنها را به صورت کامل به قلاب بزنید و اگر از جسته بزرگتری دارا می باشد می توانید انها را به دو نیم یا چند تیکه تقسیم کنید.
استفاده از کرم برای طعمه ، همیشه کرم یکی از برترین طعمه های برای صید ماهی قزل آلا بوده که این ماهی نمی تواند به سادگی از کنار ان بگزرد و همیشه به خوردن آن علاقه شدید داشته حتی در زمان های ماهی قزل الا بین لانسه و کرم ، کرم را انتخاب می کند.
و در پایان هم این نکته را فراموش نکنید که لذت صید ماهی بقزل آلا با طعمه مصنوعی بیشتر اس

No comments:

Post a Comment