Sunday, December 30, 2012

نحوه سرویس چرخ های ماهیگیری اسپنینگ


نحوه سرویس چرخ های ماهیگیری اسپنینگ
از ماهیگیرانی که از چرخ های ماهیگیری اسپنینگ استفاده می کنند برای بیشتر شدن عمر مفید این چرخ ها به انها توصیه می شود که هر مدت یک بار این چرخ ها را سرویس کنند تا کارکرد مفید این چرخ ها بیشتر شود زیرا ورد گرد وغبار به دون این متور ها در دراز مدت باعث خراب شدن این متور ها می شود


No comments:

Post a Comment