Sunday, December 23, 2012

دوسیستم کار آمد برای صید انواع کپور ماهیان

دوسیستم کار آمد برای صید انواع کپور ماهیان

سیستم شماره یک
این سیستم ماهیگیری یکی از متداولترین روش های صید ماهی در سر تاسر دنیا می باشد  سیستم ماهیگیری ما به صورت کفخواب می باشد یعنی طعمه به وسیله وزنه در کف آب قرار گرفته و سیستم اصلی هم بر پایه  و اساس سیستم بایت رانر می باشد یا به زبان فارسی خودمون طعمه رونده می باشد که سیستم ریسه آن کاملا با ریسه های ساده صید کپور متفاوت می باشد که در ادامه مطالب به صورت کاملا وازه توضیح داده شده است.


یکی از پایه ها ثابت می باشد  و دیگری متحرک در این سیستم  پایه بازر متحرک می باشد برای تایین زاویه
وقتی چوب بروی پایه قرار می گیرد پایه اول که دسته چوب بر روی آن قرار می گیرد ثابت می باشد و پایه دوم که بازر بروی آن می باشد متحرک می باشد دلیل هم برای تایین زاویه قرار گیری چوب می باشد  به تصویر بالا دقت کنید در زاویه و عداد و ارقام . . . همه فاصله ها با زمین از ابتدای چوب تا انتهای چوب یک میزان می باشد یعنی چوب با سطح زمین در یک زاویه مساوی می باشد دلیل هم به این خاطر می باشد که نخ هیچ استحکاکی با با چوب و حلقه های چوب نداشته باشد و با اولین نوک یا (توک ماهی) تمام شک نخ به بازر منتقل شود ونخ به راحتی توسط ماهی بدون هیچ مانعی حرکت کند.
در این سیستم از موتور های بایت رانر استفاده شده است که هم کلاچ در رو دارد هم در زیر و یک زامن مخصوص رانر هم در پشت دارد که با زدن اون زامن موتور آمده استفاده بر روی سیستم بایت رانر می باشدشماره 1= دستگاه هشدار دهنده بازر
شماره 2 = موتور بایت رانر
شماره 3 = پایه بازر متحرک (با لا و پایین می شود)
شماره 4 = پایه ثابت
شماره 5 = ؟
درسته همه چیز ها در تصویر مشخص می باشد ولی شماره 6چیز نا آشنایی می باشد ؟ درسته این چیزی شبیح به بطری می باشد تو خالی که با قرار دادن هر چیز در داخل آن یا برداشتن اجسام از درون آن وزن آن کم یا زیاد می شود و کار کرد آن به این صورت می باشد که آن را به نخ وصل می کنند و در هنگام نوک زدن ماهی و بردن طعمه دور از چوب خوب بطری به بالا می آید و ماهیگیری هم با شنیدن صدای بازر و هم با دیدن بالا آمدن بطری متوجه صید ماهی می شود و حالا مسئله در این می باشد اگر ماهی طعمه را بلعید وبه ساحل نزدیک شد ماهیگیری از کجا متوجه می شود درسته با پایین آمدن بطری به سطح زمین ماهیگیری متوجه می شود که ماهی هم صید شده است یا اتفاقاتی در حال افتادن می باشد


سیستم شماره دو

سیستمی که به سیستم های ماهیگیران درون ایران نزدیک تر و شبیح تر می باشد در این سیستم از یک پایه استفاده شده است که متحرک می باشد  ولی در این سیستم از هشتار دهنده بازر استفاده نشده است و از زنگوله ها برای هشدار استفاده شده است
باز هم به تصویر دقت کنید به عداد وارقام و زاویه ها. درسته زاویه چوب نصبت به زمین با یک زاویه نزدیک به 45 درجه می باشد که در هنگام نوک زدن ماهی به طعمه و با ارتعاش و تکان خوردن سرچوب و با صدای زنگوله ماهیگیر متوجه صید ماهی شود برای همین از پایه متحرک در قسمت جلو استفاده می شود که سر چوب را بتوان به بالا هدایت کردوسایل به کار رفته در سیستم
شماره 1 =پایه ساده متحرک
شماره 2 = موتور ماهیگیری بایت رانر یا ساده
شماره 4 = زنگوله


ریسه از نخ بافته شده ظریف می باشد به همراه سبد طعمه پاش که کار سرب راه هم انجام می دهد در طعمه پاش از موادی مثل خورده نان خشک و افزودنی های خوراکی به همراه ماگوت کرم جسد به کار رفته یکی از دلایل استفاده از ماگوت در طعمه پاش این می باشد که هم جلب توجه بیشتری میکند وغذای لذیزی برای ماهی ها می باشد هم در سبد طعمه پاش وول می خورد و می جونبد و مواد طعمه پاش را جابه جا می کند و باعث پخش شدن و طعمه پاشی می شود.

طول ریسه حدود 15 تا 20 سانت می باشد کوتاهی هم به خاطر جریان آب و عمق آب می باشد که در حال پایین رفتن و در پرتاب ریسه دور سبد طعمه پاش نه پیچد.شماره ۱ = ریسه از جنس نخ بافته شده به طول بین ۱۵ تا ۲۰ سانتنیمتر
شماره ۲ = لوله تو خالی که نخ از درون آن حرکت می کند و این لوله مستقیم به سبد طعمه پاش متصل می باشد
شماره ۳ = سبد طعمه پاش که سرب هم به آن متصل می باشد
شماره ۴ = هرز گرد هم رابط خوب هم جلو گری از جلو آمدن سبد طعمه پاش تا قلاب می شودNo comments:

Post a Comment