Friday, December 28, 2012

چگونگی خارج کردن ماهی صید شده از آب

چگونگی خارج کردن ماهی صید شده از آب


در هنگام صید ماهی زیاد اتفاق می افتد که به خاطر رعایت نکردن نکاتی ماهی صید شده به راحتی فرار می کند و ماهیگیر شانص صید آن ماهی را از دست می دهد.در این مقاله تا آنجای که می توانیم در باره نکاتی صحبت می کنید که درصد صید ماهی را و از آب خارج کردن آن را زیاد می کند.


در اینجا صید هر ماهی فرق می کند و نژاد ماهی تایین کند این می باشده که با ماهی صید شده چگونه رفتار کنیم تا بهترین عمل کرد را در هنگام صید ماهی داشته باشیم.


گونه ماهی رابطه مستقیم با صید آن ماهی دارد که در اینجا با انواع ماهی های آب شرین و شور توضیح کامل خواهیم داده . در صید ماهی این موضوع باید مشخص باشد که ماهی صید شده بعد از خارج سازی از آب آزاد خواهد شد یا نه اگر بعد از صید ماهی صید شده را می خواهید آزاد کنید باید تمام کار ها را با ظراف تمام انجام دهید تا کمترین استرس و صدمه به ماهی وارد شود زیرا استرس زیاد باعث مردن ماهی بعد از رها سازی می شود.


بیشتر این نکات را برای کپور ماهیان به کار می برند زیرا بیشتر برای ورزش و تفریح ماهی های صید شده را رها می کنند در اینجا در هنگام صید ماهی و خارج کردند ماهی از آب ماهیگیر باید برای خارج سازی ماهی از آب از چاک یا تور دستی استفاده کند تا ماهی با سنگها وزمین ساحل برخورد نکند وبه صورت کامل در تسلت ماهیگیر باشد و بعد از عکس گرفتن و وزن گیری ماهی آن ماهی را رها سازی کند.


زمانی ماهی را ماهیگیر به کنار آب هدایت می کند که ماهی تصلیم ماهیگیر باشد و کمترین تحرک را داشته باشد زمانی که نزدیک ساحل می شود و به درون تور دستی می رود.
زمانی ماهی تصلیم ماهیگیری می شود که به سطح آب می آید و با کمترین تحرک به یک سمت بر می گردد آن زمان بهترین زمان هدایت ماهی به کنار آب و وارد کردن آن به درون تور دستی می باشد.
اگر در ماهیگیری به صید ماهی های سرد آبی مثل قزل آلا می روید این نکته را باید بدانید که ماهی های مثل ماهی قزل آلا به راحتی تسلیم ماهیگیر نمی شود و دائم از آب به خارج از آب پرش می کند در این زمان ماهیگیر باید سر چوب خود را به پایین نگهدارد و ماهی را در زیر آب خسته کند و زمانی که ماهی تسلیم ماهیگیر شد آن را به کنار آب و تور دستی هدایت کند هیچ زمان ماهی صید شده را در هوا اویزان از چوب قرار ندهید زیرا باتحرک زیاد دهان ماهی پاره می شود و هم صدمه می بیند هم به درون آب می افتد و فرار می کند.


اگر در آب های شور دریا به ماهیگیری می پردازید کمتر ماهیگیری از روش بگیرو رها کن در ماهیگیری استفاده می کند زیرا ماهی ها در عمق های زیاد صید شده اند و در هنگام آوردن آنها به سطح آب کیسه هوا ماهی پاره می شود برای همین کمتر کسی همچین ماهی های را آزاد می کنند در هنگام صید ماهی کمتر از تور دستی استفاده می شود ولی با و جود تور دستی هم خالی از لطف نیست و به ماهیگیر در خارج کردن ماهی از آب کمک می کند.


اکثر ماهیگیران در صید ماهی های بزرگ در دریا از گاف برای خارج سازی ماهی از آب استفاده می کنند گاف وسیله ای می باشده که با کوبیدن آن به بدن ماهی و قرار دادن قلاب در بدن ماهی ماهی را به درون قابق هداییت می کنند. گاف ها معمولا در بازار آماده می باشند ولی شما به راحتی می توانید با یک قلاب سایز 1 دریایی و یک چوب و بستن این دو به هم یک گاف درست کنید همان کاری که من انجام دادم. معمولا گاف برای ماهی های بزرگ شیر و باراکودا و هامور و دیگر ماهیان بزرگ استفاده می شود.


اگر در ساحل دریا مشغول ماهیگیری می باشد می توانید ماهی های صید شده را با کمک انواج دریا به ساحل هدایت کنید به قسمت شنی ساحل ، شما باید هنگامی ماهی را به ساحل دریا یا همان خشکی هداید کنید با موج دریا هماهنگ باشدو موج دریا هم به راندن ماهی به ساحل در یا کمک کند.
اگر از روی سکوهای نفتی و اسکله ها به ماهیگیری مشغولید می توانید قبل از ماهیگیری وسیله ای را درست کنید به نام چهارشاخ ماهیگیری که از چهار قلاب سایز 1 دریایی تشکیل شده و با بستن آن توسط طناب و وسل کردن آن به یک طناب بلند می توانید به را حتی یک چهار شاخ ماهیگیری بسازید و در هنگامی که از روی سکوهای نفتی و سکله ها ماهیگیری می کنید در هنگام صید از آن برای خارج سازی ماهی از ارتفاع به بالای سکو استفاده کنید. شما زمانی که ماهی را صید کردید اگر ماهی سنگینی باشد به هیج وج نمی توانید ماهی را از فاصله 4 یا 5 متر به بالا بکشید زیرا یا دهان ماهی پاره می شود و فرار می کند یا نخ ماهیگیری شما پاره می شود برای همین باید ماهی را به اندازه کافی خسته کنید و زمانی که ماهی تسلسم شد و ثابت در یک جا قرار گرفت با استفاده از هدایت چهار شاخ به زیر ماهی و با کشش قرار دادن چهار شاخ در بدن ماهی ماهی را به بالای اسکله هدایت کنید این روش را اکثر ماهیگیران در اسکله های مثل اسکله تفریحی کیش استفاده می کنند.


نکات پایانی
هیچ جای دنیا برای کشیدن ماهی کپور بزرگ از آب به بیرون از گاف استفاده نمی کنند
هیچ جای دنیا برای کشیدن ماهی شیر بزرگ به بیرون از آب از تور دستی استفاده نمی کنند
هیچ جای دنیا بدون تور دستی ماهی کپور را از آب بیرون نمی کنن

No comments:

Post a Comment