Friday, December 28, 2012

چگونگی صید ماهی زدک باسیستم فلای

چگونگی صید ماهی زدک باسیستم فلای

 


ماهی زردک یکی از ماهی های بومی تمام رودخانه های ایران می باشد که در رودخانه ها برای علاقمندان و ماهیگیران قابل صید و در دسترس می باشد.

 


این ماهی بسیار باهوش می باشد و به  صدای زیاد  بسیار حساس و در موقع خطر از ماهیگیر بسیار دور می شود و هیچ میلی به طعمه از خود نشان نمی دهد.

 


برای جذب ماهی و صیدآان با پشه های مصنوعی شما دوستان ماهی را باید تحریک کنید و بهترین فاکتور تحریک ماهی استفاده از سیستم طعمه پاشی با طعمه های طبیعی می باشد که باعث جمع شدن ماهی ها می شود در شروع اول ماهی های بی احتیات در محل حاضر می شوند که سایز آنها نصبت به دیگر گروه آنها بسیار کوچکتر می باشد و در هنگام جمع شدن ماهی های زردک کوچک کم کم ماهی های زردک بزرگ تر هم فریب ماهیگیران را می خورند و در محل حضور پیدا می کنند ماهیگیر در این زمان باید هم استتار و هم سکوت را رعایت کند حالا موقع فلای کار کردن می باشد و شما در فلای باید از پشه های خیس که در آب فرو می روند را انتخاب کنید من طعمه لارو را پیشنهاد می کنم که به رنگ قرمز می باشد. شما با پرتاب های کوتاه طعمه لارو را به محلی که طعمه پاشی کردید برسانید و اجازه دهید که طعمه پشه به عماق آب به کف آب برسد و آرام طعمه را به حرکت در بیاورید و در این زمان که ماهی در حال چریدن در جای طعمه پاشی شده می باشد به طعمه مصنوعی شما حمله ور می شود
 
 
اگر مشکلی با ایمیل  من می توانید مشکل خود را بیان کنید
نویسنده : ابی فیشر

No comments:

Post a Comment