Friday, December 28, 2012

کش پول وکاربرد آن در ماهیگیری ورزشی

کش پول وکاربرد آن در ماهیگیری ورزشی


كاربرد كش پول در ماهيگيري :

ركورد ماهي تون سال 
۱۹۹۸ با اين سيستم كش گرفته شد. با خودتون مي پورسيد مگه ميشه با كش ماهي گرفت؟
ماهاست كه با مشاهده فيلم هاي ماهيگيري متوجه شدم كه ماهيگيران ايتالياي از روش هاي به خصوصي در ماهيگيري خود بكار مي برند براي صيد ماهي تن و دورادو (ماهي ماهي) در زير تجربيات مشاهده خود را مي نويسم . . .
در ماهيگيري دريا براي صيد ماهي با وزن هاي سنگين بايد از روش هاي در ماهيگيري استفاده كرد براي ريسه كه كمترين گره در آن به كار گرفته شده باشد مثلا شما براي اتصال سرب به ريسه از چند گره استفاده مي كنيد يا براي اتصال شناور هم باز از چند گره استفاده مي كنيد هر چه تعداد گره ها در ريسه زياد باشد شانس پوكيدن نخ و فرار ماهي هم بيشتر مي شود براي همين در ماهيگيري سرب را با استفاده از كش به ريسه متصل مي كنند و براي شناور هم همين جور براي اتصال شناور به ريسه از كش استفاده مي كنند.
دليل ديگر اين مي باشد كه مثلا بايد طعمه شما در عمق ۱۲ متر باشد و شناور را در فاصله ۱۲ متري متصل مي كنند هنگام اينكه ماهي سر قلاب هست و نخ را جمع مي كنند وقتي به شناور رسيدن هنوز ۱۲ متر نخ باقي مانده به راحتي شناور را كه با كش به نخ متصل هست را كنده و نخ را باز جمع مي كننده هميشه هم شناور بادكنك مي باشد!!!!!
یک روش نصب سرب به ریسه به وسیله کش


نمونه ای از ریسه با اتصال باکنک به صورت شناور اتصال با کش پول


نمونه ای از ریسه با اتصال باکنک به صورت شناور اتصال با کش پول (ماهی مارلین)


ریسه سبد طعمه پاش متحرک (رانر)


فکر کنم تا کنون با ریسه بیت رانر سرب متحرک آشنا شده باشید در ماهیگیری ، زیرا مقالات زیادی در این مورد در سایت قرار گرفته و در این مقاله در باره ریسه سبد طعمه پاش متحرک یا رانر صحبت خواهد شد.
اگر در ماهیگیری شما دنبال ریسه ماهیگیری می گردید که بتواند هم زمان چند کار را برای شما انجام دهد مثلا هم طعمه پاش باشد هم وزنه ماهیگیری این بهترین ریسه ای می باشد که که شما به دنبال ان می گردید زیرا سبد طعمه پاش هم حکم سرب متحرک را دارد هم سیستم طعمه پاشی در اطراف قلاب ماهیگیری شما.
در این سیستم برای سوار شدن سبد طعمه پاش بر روی ریسه نیاز به کارابین می باشد تا بتواند به صورت متحرک بر روی نخ اصلی سوار شود امید وارم که اگر این کارابین در دست رس نبود بتوانید با خلاقیت خود این کارابین را بسازید کارابین لوله تو خالی می باشد که در مرکز آن بر روی بدنه یک هرزگرد قرار دارد برای اتصال سبد طعمه پاش یا سرب ماهیگیری و نخ اصلی از مرکز این لوله تو خالی می گذرد و به دو را همه متصل می شود و ریسه و قلاب به این دو راهه متصل می شود. در هنگام پرتاب طعمه سبد طعمه پاش حکم سرب را ایفا می کند.

No comments:

Post a Comment