Friday, December 28, 2012

چگونگی آماده کردن ذرت خشگ برای طعمه پاشی


چگونگی آماده کردن ذرت خشگ برای طعمه پاشییکی از بهترین موادی که یک ماهیگیر می تواند در ماهیگیری کپور برای طعمه پاشی استفاده کند ذرت می باشد که اکثر در بازار به صورت ذرت خشک می باشند برای اینکه شما بتوانید ذرت خشک را برای طعمه پاشی اماده کنید ابتدا باید آن را به صورتی نرم در بیاورید که در زیر آب به راحتی از خود بود ایجاد کرده و باعث جلب توجه ماهی ها شود برای همین شما باید ذرت های خشک را به جوشانید تا نرم تر شود و برای ماهیگیری آماده شود No comments:

Post a Comment