Friday, December 28, 2012


انقلابی بزرگ در سیستم طعمه پاشی!!!
شاید بادیدن سرتیتر این مقاله به یاد انقلاب مصر یا لیبی یا بحرین بیوفتید ولی نگران جنگ و خونریزی نباشید زیرا این مقاله به ان انقلاب ها ربطی ندارد و در این مقاله با سیستم طعمه پاشی اشنا می شود  که می تونه انقلاب بزرگی را در سره راه شما در ماهیگیری ها به و جود بیاره همون جور که مسیر افکار منو در ماهیگیری تغیر داد شاید با سیستم طعمه پاشی با تور های پی وی ای آشنا باشید تور های که طعمه در ون انها ریخته می شود و در هنگام قرار گیری در آب طعمه ها به صورت خودکار از کیشه پی وی ای آزاد می شود و با عث طعمه پاشی در اطراف قلاب شما می شود ولی یک مشکل بزرگ و جود دارد دردست رس نبودن پی وی ای یا حزینه زیاد ان باعث می شود که هر ماهیگیر نتواند به سادگی از این پی وی ای ها استفاده کند و در این مقاله با روشی آشنا می شوید که شبیح سازی ان کیسه ها را به صورت خودکار در زمینه طعمه پاشی انجام می دهد با ما باشیددر این سیستم شما مواد را در لیوان یا بطری ریخته همان مواد که می خواهید در طعمه پاشی استفاده کنید و مواد را باهم مخلوط کنید مانند حبوبات نان خوشک ارد ذرت یا جو یا گندم بلغور شده سپس درون بطری ها که مواد قرار گرفتند به اندازه اینکه تمام بطری یا لیوان از اب پر شود آب اضافه کنید


توجه داشته باشید که امکان دارد وزن مواد و آب که برای طعمه پاشی استفاده می شود زیاد باشد و در هنگام استفاده با ان مشکل پیدا کنید


برای همین سایز بطری یا لیوان را تا اونجای که می توانید کوچک انتخاب کنیدبر میگردیم سر قسمتی که مواد را درون بطری یا لیوان قرار دادیم و قلاب و طعمه متصل به آن را در مرکز ان قرار دادیم و روی ان طعمه های که برای طعمه پاشی استفاده می شد رات ریختیم و به ان آب اضافه کریم باید توجه داشته باشید که این مراحل حتما در جای باید انجام بگیرد که فریزر یا یخچال وجود داشته باشد مانند در خانه زیرا ظرف طعمه پاش را باید درون یخچال قرار دهیم تا منجمد شودشما هم می توانید درون این ظرف ها قلاب با طعمه قرار دهید و هم می توانید طعمه ها را به تنهای قرار دهید زیرا از طعمه های منجمد جدا گانه هم می توانید در ماهیگیری استفاده کنیددر زمان حضور در طبیعت برای ماهیگیری مثلا در کنار دریاچه می توانید ان طعمه های یخ زده را درون محل قرار گیری قلاب برای ماهیگیری قرار دهید برای ماهیگیری و طعمه پاشی که معمولا با قایق صورت می گیرد 

No comments:

Post a Comment