Friday, December 28, 2012

چگونه نصب ذرت به قلاب در انواع ریسه های ماهیگیری


چگونه نصب ذرت به قلاب در انواع ریسه های ماهیگیریهمیشه این سئوال برای هر ماهیگیری به وجود می آید که ذرت را چگونه به قلاب نصب کنم یا از چه ریسه ای برای طعمه ذرت استفاده کنم یه سر هر قلاب به چه تعداد می توانم از ذرت استفاده کنم در این مقاله با انواع روش های نصب ذرت به قلاب و تعداد آنها آشنا می شوی


No comments:

Post a Comment