Sunday, December 23, 2012

ها ها تازه وبلاگ نویسی من شروع شده

ها ها تازه وبلاگ نویسی من شروع شده

یادتونه یه روزی می گفتم تا زمانی که نبضم می زنه  می نویسم و اگه از طبیعت نه نویسم دیونه میشم حالا زحمات 5 ساله ای که کشیدم به باد هوا دادند دلم می خوام زمینو زمانو به سینه فوحش بکشم ولی بر می گردم عقب به بینم هدفم از نوشتن چی بده ، من فقط برای رسیدن به آرامش دوست داشتم بنویسم و الان برام مهم نیست که وبلاگمو فیلتر کردند مهم اینه هنور صدای فریادم خاموش نشده و هنوز توان اینودارم به کارم ادامه بدم و باز از صفر شروع می کنم  وبلاگو ازمن گرفتن انگشتانم که با اونا تایپ می کردمو که ازم نگرفتن . . . .
مهم نیست که کی شاکیت کرده وبلاگو بستن مهم اینه چشم خیلی ها به دست نوشته های من بوده و یا حال می کردند یا حالشون گرفته می شد واقعا فکر شرایط زندگی تو ایران دیونم می کنه مثلا همین فیلتر کردن یه وبسایت ماهیگیری ورزشی واقعا این مسئولین این ملکت چه فکری کردن . خوب گذشته رو بیخیال حالا رو بچسبیم که کم کم داره سال میلای به پایان می رسه و همه خودشونو برای جشن سال نو آماده می کنند بابا کی تو فکر گرفتاری و بدبخته همه دارن لحظه شماری می کند تا سال 2013 فرا برسه یکی از اون افرادهم خود من هستم .  . .
امروز داشتم تو فروشگاه خرید می کردم نگاهم به بطری های شراب افتاد دقیقا که نگاه کردم اسم شهر شیرازرو دیدم یه لحطه دلم تنگ شد برای شهرم شیراز ولی وقتی به بدبختی های که داشتم فکر می کردم از افسردگی در میومدم که کجا زندگی می کردم و چه بدبیختی های که نداشتم .
الان که وارد صفحه فیسبوکم میشم یا مسنجرم چک می کنم یا ایمیلامو می خونم می فهم که چه دوستانی دارم و چقدر با اونا رفیق هستند که دارن با نظراتشون منو حمایت می کند . واقعا از همه دوستان تشکر که این همه انرژی به من می دن.
همه دوستان تشکر

No comments:

Post a Comment