Friday, December 28, 2012

موتور های ماهیگیری و تفاوت های آنها


موتور های ماهیگیری و تفاوت های آنها
 
یکی از مهم ترین تجهیزات یک ماهیگیر در سیستم های ماهیگیری موتور ماهیگیری می باشد که در اندازه های مختلف در بازار موجود می باشند. اندازه هر موتور ماهیگیری باعث می شود که تخصص آن موتور تایین گردد منظور از تخصص نوع سیستم ماهیگیری هست که موتور ماهیگیری در آن کاربرد دارد.
اکثر سایزهای موتور های ماهیگیری از 1000 شروع می شود تا به 7000 یا 7500 ختم می شود. با خودتون می گوید که تفاوت این مدل ها در چیست و چه موتوری به درد چه سیستم ماهیگیری می خوره؟
مدل های و حجم ها 1000 ، 1500 ، 2000 ، 2500، 3000 ، 3500 ، 4000 ، الی 7500
تفاوت های عمده بین این مدل ها در موارد زیر می باشد
 
اندازه موتور
وزن موتور
میزان گنجایش نخ
قدرت اهرم ها
 
هممیشه در خرید موتور های ماهیگیری وانتخاب آن موتور برای تخصص خواصی از ماهیگیری شما با ید این نکته را بدانید که چه سایز نخ ماهیگیری و چه میزان در ماهیگیریتان استفاده و کاربرد دارد.
حجم های موتور و تخصص آنها
 
1000 تا 1500   سیستم اسپینیگ برای صید ماهی قزل آلا و. . 
2500 تا 3500  سیستم استنداپ ، صید ماهی سوف و اردک
400 تا 7500  سیستم انتظاری کپوری ، انتظاری دریایی
 
برای مثال فردی که در ماهیگیری سورف کستینگ (ماهیگیری ساحلی) احتیاج به نخ به طول زیاد دارد هیچ وقت نمی تواند متور های بین 1000 تا 4000 را استفاده کند زیرا برای طول زیاد نخ بالا از موتور های بزرگ استفاده می شود که بین 5000 تا 7000 می باشند.
 
هر موتور ماهیگیری استاندارد خواص خود را داردکه برروی آن نوشته شده مثلا موتور های به حجم 1000 استاندارد استفاده نخ آن از 20 تا 25 می باشد ولی شما می توانید نخ سایز 30 را استفاده کنید اگر میزان طول نخی که بر روی آن جا می شود مثلا برای نخ 20 را 80 متر اعلام کرده نخ 30 به میزان 60 متر جا می شود.
 
بستن نخ 40 یا 45 به دور موتور های زیر 4000 تو صیه نمی شود زیرا با هم هم خوانی ندارد.
 
و در کل بستن نخ بالای 45 روی موتور های اسپینینگ هر سایزی توصیعه نمی شود.
 
یکی از نکات مهم در موتور های ماهیگیری این می باشد که بعد از هر ماهیگیری آن را با آب شیرین بشیوید زیاد گردوغبار یا آب کثیف یا آب شور باعث خراب شدن و جام کردن متور ماهیگیری می شود.
 

No comments:

Post a Comment