Monday, December 24, 2012

آیا می شود ماهی ها را با ذهن و تفکر صید کرد ؟

آیا می شود ماهی ها را با ذهن و تفکر صید کرد ؟


 

بارها برای شما در ماهیگیری ها اتفاق افتاده که از قبل یک حس درونی به شما می گوید که امروز روز خوبی برای صید ماهی می باشد و شما امروز در ماهیگیری موفق خواهید شد این یک علم بسیار وسیعی می باشد که من نمی توانم به صورت تخصصی در باره آن بنویسم فقط به مواردی اشاره می کنم که شما می توانید آنها را در ماهیگیری ها رعایت و استفاده کنید که بار ها برای من اتفاق افتاده.

همیشه در برنامه های ماهیگیری می بینید چند نفر با شرایط مساوی و با یک سیستم به ماهیگیری می پردازند ولی فقط یک نفر است که در آن روز موفق به صید ماهی می شود همچین افرادی در ماهیگیری زیاد می باشند که آنها را آدم های خشانس لقب می دهدن و به آنان می گویند که سنگ شانص دارید.

آیا تا به حال فردی را دیده اید که شانص ماهیگیری آن بسیار بالا باشد ولی از ماهیگیری علم زیادی نداشته باشد و اکثر به صورت آماتور همیشه موفق به صید ماهی می شود.

آیا تا کنون این نکته را شنیده بودید که می شود ماهی ها را با ذهن و تفکر صید کرد ؟
شاید این مقاله برای شما عجیب قریب باشد و آن را درک نکینید و آن را مقاله ای تخیلی فرض کنید ولی انسانها می تواند با انرژی های درونی خود در طبیعت به هرچیری که می خواهند برسند و در انسانها کمتر کسانی می توانند دست به این انرژی ها پیدا کنند. خود من نمی توانم بگویم که این انرژی درونی را دارم ولی همیشه در هر ماهیگیری قیل از صید ماهی متوجه این می شوم که حتما ماهی صید می شود.

این راهم مد نظر داشته باشید که این انرژی درونی زمانی در یک ماهیگیر نمایان می شود که شرایط طبیعت هم در آن زمان باعث به وجود آمدن علایم در آن فر محیا باشد در این مقاله به صورت کامل نمی تواند منضورم را برسانم ولی به اصل این موضوع اشاره می کنم.

ورزش های در دنیا و جود دارد که افراد برای تقویت ذهن و تفکر خود به آن می پردازند مانند یوگا ، به نظر من ورزش ماهیگیری هم جزء آن دسته از ورزش ها می باشد که که ذهن و انرژی های درونی انسان ها را تقویت می کند البته این را هم مد نظر داشته باشید که هر فردی نمی تواند به انرژی های درونی خود دست رسی داشته باشد وآن را کشف کند فقط افرا به خصوصی می تواند به آن انرژی ها دست پیدا کنند.

به نظر من افرادی می تواند در ذهن ، دست یابی به انرژی های درونی خود موفق باشند که آن را قبول داشته باشند و از زندگی شلوغ و پر دردسر به دور باشند زیرا مشکلات زندگی و اعصاب خوردی ها همیشه باعث از بین رفتن علام انرژی درونی می شود.

دوست داشتن طبیعت آزار نرساندن به مجودات هم باعث به وجود آمدن رابطه بین انسان و طبیعت می شود و به وجود آمدن رابطه بین انسان و طبیعت باعث از بین رفتن پرده ها بین حقیقت و ذهن و انرژی درونی انسان می شود و در آن صورت است که یک ماهیگیر می تواند با طبیعت پیرامون خود و ماهیگیری خود رابطه برقرار کند.

البته همیشه نمیشه با جادو جنبل ماهی صید کرد تاکتیک ها و تکنیک های ماهیگیری هم بی تاثیر نیستند توصیعه اخر من اینه که اگر می خواید انرژی های درونی شما فعال شود در ماهیگیری به ماهی ها احترام بگزارید شاید باورتان نشود به خاطر بگیرو رها کن و احترام گذاشتن به ماهی ها بود که از گروه ماهیگیری که ساخته بودم جدا شدم . . . .

No comments:

Post a Comment