Sunday, December 23, 2012

تا کتیک های حرفه ای طعمه پاشی و اثرات آن بر ماهیگیری

تا کتیک های حرفه ای طعمه پاشی و اثرات آن بر ماهیگیری

سلام به تمامی دوستان عزیز و علاقمند به سیستم های ماهیگیری انتظاری مخصوصا کپور گیری. در این قسمت از کتاب به گوشه ای از تجربیات و تحقیقات یک سال نویسنده کتاب  آشنا می شوید.
سیستم طعمه پاشی همیشه به این منظور در ماهیگیری به کار گرفته می شود تا بازده ماهیگیری وصید ماهی را افزایش دهد . همیشه با پاشیدن طعمه ها در جای از در یاچه منجرب جمع شدن ماهی ها در آن منطقه می شوند سیستم طعمه پاشی بسیار ساده می باشد و هر ماهیگیر می تواند با استفاد از این سیستم در ماهیگیری خود موفق شود البته با رعایت اصول و نکته های کلیدی در طعمه پاشی. اصول و نکته ها عبارت اند از اول انتخاب بهترین مکمل برای طعمه پاشی (مواد طعمه پاشی) دوم انتخاب عمق مناسب برای طعمه پاشی.

هر کدام از موارد ذکر شده نیز خود به شاخه های دیگر تقسیم می شود مثلا انتخاب عمق به شرایط محیطی مثل فصل و دما ارتباط مستقیم دارد  که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. انتخاب بهترین مواد برای طعمه پاشی بستگی به خود گروه دارد.  البته این روشی که الان در باره آن صحبت می کنیم نیاز به زمان و وقت خود برای انجام این روش را دارد مثلا شما طعمه ای را برای طعمه پاشی استفاده می کنید که برای اولین بار در آن دریاچه توسط گروه شما برای ماهیگیری انتخاب شده خوب این نکته بسیار مهم می باشد که طعمه پاشی شما اختصاصی می باشد و منحصرا برای گروه شما می باشد ولی شما این را مد نظر داشته باشید که باید ماهی های آن دریاچه به طعمه های که ما برای طعمه پاشی انتخاب می کنید آشنا باشند خوب برای این کار که ماهی ها را شما به آن طعمه اختصاصی آشنا کنید باید مدتی را در آن دریاچه مشغول پاشیدن آن طعمه به خصوص در آب شوید حتی مکان طعمه پاشی نیز مهم می باشد جای را برای طعمه پاشی انتخاب کنید که قلمرو یا محدوده شما در آن در یاچه برای ماهیگیری می باشد. شما می توانید در مدت 3 یا 4 هفته تمام ماهی های محدوده ماهیگیری خود را معتاد به آن طعمه خواص کنید و در طول ماهیگیری از همان طعمه برای سر قلاب یا مشابه آن را در ماهیگیری استفاده کنید. درسته دوستان عزیز به این نکته های که اشاره شد اسرار طعمه پاشی گفته می شود .  همان کاری که من و گروه ماهیگیری ایران فیشینگ در دریاچه های مثل دریاچه هفت برم شیراز انجام دادیم و100 % هم نتیجه گرفتیم ما در این دریاچه ماهی های را صید و رها سازی کردیم که در 5 سال گذشته این دریاچه هیچ وقت مشاهده نشده!!!
بهترین طعمه های که شما می توانید برای طعمه پاشی استفاده کنید هم طعمه های ساده می باشد هم طعمه های مکمل و مخلوط طعمه های ساده عبارت اند از انواع حبوبات و قلات ، ذرت شیرین و نان خشک و . . طعمه های مخلوط هم هر آنچه که شما درماهیگیری از آن استفاده می کنید را می توانید مخلوط کنید و در محیط ماهیگیری پراکنده کنید.
نکته ای را در اینجا برای شما توضیح می دهم که به توانید نوشته های بالا را بهتر درک کنید
مثلا شما از نمایندگی جوشانده (بویله) خواصی را تهیه می کنید که تا به حال هیچ گونه تجربه استفاده از این جوشانده را توسط خود ودوستان را نداسته اید خوب شما با چه اعتمادی  می توانید از این طعمه ها استفاده کنید؟ خوب در بالا مطالعه فرمودید که شما می متوانید ماهی های یک در یاچه را طبق میل خود ماهیگیر به یک طعمه خواص معتاد کنید . یعنی ماهی های آن دریاچه را به خوردن آن طعمه خواص در زمان مدت معین عادت دهید. خوب طعمه های جوشانده ای را که شما تهیه کرده اید را در تعداد بسیاز زیادتهیه کنید و در زمان های ماهیگیری که به آن دریاچه می روید در مکان های و قلمرو های تایین شد در آب به پاشید بعد از 3 یا 4 هفته مداوم کار را انجام دهید و در هفته پنجم شما می توانید از آن جوشانده با اطمینان کاملا در ماهیگیری خود استفاده کنید.
چه چیز های می تواند تاکتیک های طعمه پاشی شما را خراب کند؟
دوستان شده که شما با برنامه ریزی های که انجام دادید صحیح کار خود را انجام می دهید در طعمه پاشی ولی در آن روز هیچ نتیجه ای از کار خود نمی گیری و واقعا به ماهیگیری خود شک می کنید!! خوب دلیل چیست در سیستم طعمه پاشی دو نکته اساسی و جود دارد که کمتر ماهیگیری به آن توجه می کند یا اصلا هیچ وقت به ذهن هیچ ماهیگیری نمی رسد. جریان های سطحی آب و باد دو آمل اساسی در بهم ریخت محاسبات در سیستم طعمه پاشی ما باشد. جریان های کف در یاچه که همیشه با وزش بادهای شدید شروع می شود موجب جابه جاشدن طعمه ها در کف آب تا مسافت طولانی می شود ما زمانی که در ماهیگیری ها طعمه پاشی مکنیم اگر به بینیم جریان باد و آب به سمت ساحل می باشد. به سمتی که ایستادیدم مسافت دورتری را طعمه پاشی میکنم تا به مورور زمان با جریان آب و باد طعمه ها نهایتا در محدوده ما قرار بگیرند.
ماهیگیر  در چه عمقی از آب باید طعمه پاشی را نجام دهد؟
دوستان عزیز شاید باورتان نشود ولی در تستی که ما در دریاچه انجام دادیم باسیستم طعمه پاشی در عمق زیر نیم متر یعنی عمقی به میانگین30 سانت توانستیم ماهی ها را برای چریدن بر روی طعمه ها وادار به وارد شدن در به عمق بین 20 تا 40 سانت کنیم حتی زمان حرکت و جا به جا شدن ماهی ها را با چشم مشاهده می کردیم وبالاه ای ماهی ها هم زمانهای از آب بیرون در می آمد ماهی های به وزن های 500 گرم تا 4 یا 5 کیلو گرم.در این جاست که هنر طعمه پاشی برای همه دوستان مشخص می شود وتاثیرات آن در ماهیگیری ما در یاچه ای را برای ماهیگیری انتخاب می کنیم که عمق مرکز آن دریاچه حدود 15 متر و میانگین عمق کل دریاچه به 2 متر می رسد با تجربه های که به دست آوردیم بهترین عمق برای طعمه پاشی عمق بین یک متر تا یکمترو نیم می باشد فصله تا ساحل هم زیاد مهم نیست از 10 متر تا 20 متر میانگین بسیار عالی می باشد.
چقدر طعمه بریزیم تو آب برای طعمه پاشی؟
همیشه بر سر این موضوع نظرات زیادی وجود داشته استاد عزیز جناب آقای جاش می فرماییند که طعمه پاشی زیاد دلیل بر گرفتن ماهی زیاد نیست و این هرف کاملا درسته و گروه دیگری می گویند که طعمه ها را درون یک توری مثل جوراب بریزیم که ماهی ها سیر نشوند و برا اساس بو به طرف آن بیایند. این هم درسته ولی زیاد جالب و ورزشی و زیست محیطی نیست زیرا طبیعت کف آب را ما نمی توانیم با این جوراب ها آلوده کنیم به اندازه کافی کف آب ها آلود می باشد.
خوب در اینجا ما چه کاری می توانیم انجام بدهیم ما هم در باره تجارب گروه ایران فیشیبنگ می نویسم. ما در برنامه های از تاکتیک خواصی استفاده می کنیم که هم منجرب فریب ماهی می شود و هم سایز ماهی های بزرگ تر!!!  با خود می گوید چیکار می کنیم که هم ماهی فریب میخوره هم سایز ماهی ها بزرگ ترمیشه . مگه میشه!!!
خوب تاکتیک سیستم طعمه پاشی ما بر این اساسه که اولا یک دقیقا مکان طعمه پاشی رو میدونیم کجاست چون فاصله آن بسیار به مان نزدیک می باشد و دقیقا می توانیم در آن محل با پرتاب های صحیح طعمه خود را در آن منطقه که طعمه پاشی شده پرت کنیم و قرار دهیم در هنگام طعمه پاشی ما تمام طعمه ها را در ابعاد تعین شده میریزیم با تجمع بسیار بالا یعتی حتی سعی میکنیم به صورت تپه مانند طعمه ها را بریزیم.در این صورت تجمع ماهی در جای طعمه پاشی بسیار بالا می رود مثلا در ابعاد 1 متر در دو متر طعمه ها را ریختیم و در این ابعاد مثلا حدود 17 ماهی تجمع کردند برای چریدن طعمه دلخواه طعمه ای که به آن عتیاد دارند!!

خوب در این محدوده با اون کپور های بین 2 تا 10 کیلو جای برای ماهی های کوچک نیست و از ترس واسترس در آن منطقه سبز نمی شوند.
در یک نقطه که تجمع ماهی ها زیادمی شود آن ها با سرو کله به سمت چریدن طعمه ها می روند حالا اگر در وسط این طعمه ها قلاب قرار داشته باشد هم ماهی خواسته آن قلاب را می بلعد هم به صورت نا خاسته قلاب را در هنگام مکیدن کف دریاچه می بلعد.
فصل و دما و زمان و تاثیرات آن بر طعمه پاشی (گردش ماهی)
ماهی کپور ماهی می باشد که برای چریدن و غذا خوردن نصبت به فصل مکان و عمق خود را تغیر می دهد مثلا در تابستان گرم عمق های کم را برای چریدن انتخاب می کند و در فصل پاییز عمق های متوسط بین یکو نیم تا دو متر را برای چریدن انتخاب می کند. زمان چریدن هم برای ماهی کپور در تابستان زمانی که هوا خنک تر می شود بین غروب و طلوع خورشید که اوج آن در طولع و غروب خورشید می باشد. و چریدن آن در پاییز در بین ساعت 11.30 تا 3 یا 4 ظهر می باشد خوب شما در این زمان ها و عمق ها نصبت به فصل و زمان می توانید مکان خود را انتخاب و طعمه پاشی کنید
مهم ترین کار و حرف پایانی
دوستان عزیز سکوت را رعایت فرماید در مکانی که طعمه پاشی شده با قایق وارد آب نشوید د کنار چوب ماهیگیریانت با دوستان صحبت نکنید . با کفش بر روی سنگه های کنار آب راه نروید و کمتر حضور داشته باشید در مکان های کنار چوب!!!


رعایت سکوت دیگر اسرار صید ماهی تروفه
سکوت یکی از  راه هایی است حیوانات و موجودات زنده برای در امان ماندن از دشمن ، مخفی شدن در طبیعت و درحال شکارکردن به کار می‌برند.
خوب زمانی که شما به ماهیگیری می روید حکم یک شکارچی را دارید و برای صید کردن با ید نکات پایه و اساسی رو رعایت کنید در این مقاله مختصر نکاتی را مورور می کنیم که با رعایت آنها شاید باورتان نشود می توانید  شانص صید ماهی های تروفه خود را خیلی بالا به برید شاید ساده باشد ولی کلیدی و حیاطی.
یاد تونه در قسمت تاکتیک های طعمه پاشی و اثرات آن بر ماهیگیری نکته پایانی و مهم ترین کار در حرف پایانی بیان کردیم و گفیم :
دوستان عزیز سکوت را رعایت فرماید در مکانی که طعمه پاشی شده با قایق وارد آب نشوید در کنار چوب ماهیگیریتان با دوستان صحبت نکنید . با کفش بر روی سنگه های کنار آب راه نروید و کمتر حضور داشته باشید در مکان های کنار چوب!!! حالا در آینده به صورت تخصصی در این موردهای آخری صحبت می کنیم  که اهمیت آن از طعمه پاشی مهم تر می باشد خوب الان نوبتی هم باشه در باره دیگر اسرار صید تروفه باهم صحبت می کنیم.
زمانی که به ماهیگیری می رویم اولا هیچ وقت جمعه ها رو برای ماهیگیری انتخاب نمی کنیم زیرا در این زمان ها مکان های ماهیگیری بسیار شلوغ می باشد آلودگی صوتی تجمع ماهیگیری حرف ها و . . .. با این شرایط ما نمی تونایم ماهیگیری حرفه ای داشته باشیم
همیشه  اگر شرایط جور باشد وسط هفته ها را برای ماهیگیری انتخاب کنید هم لذت ماهیگیری بالای دارد هم سکوت باعث میشه که کار های رو که انجام میدید به نتیجه برسه.
خوب باید چه کار های رو انجام ندهیم:
1.    دوستان عزیز سکوت را رعایت فرماید
2.    مکانی که طعمه پاشی شده با قایق وارد آب نشوید
3.    در کنار چوب ماهیگیرینان با دوستان صحبت نکنید
4.    با کفش بر روی سنگه های کنار آب راه نروید
در مورد یک همه می دوند که با  رعایت سکوت می توان ماهیگیری خوبی را انجام داد خوب در این شکی نیست و حتما باید رعایت شود.
در مورد دو باید بگم فقط شما یک بار مجاز به استفاده از قایق می باشید آن هم در هنگام طعمه پاشی دیگر به هیچ وج نمی توانید از قایق در طعمه پاشی ها استفاده کنید زیرا حضور قایق در آب باعث می شود ماهی ها از ساحل و محل ماهیگیری دور شوند.
در مورد سه باید گفت که کمتر ماهیگیری این مورد را رعایت می کند اگر ادامه همین نوشته هارو به خونید فکر کنم دیگر هیچ وقت پشت سر چوب های ماهیگیریتان کنفرانس بر گزرار نمی کنید یا خاطرات ماهیگیری را با دوستان بازگو نمی کنید. دلیل آیا می دانید که ارتعاش  صوت صدا به راحتی از چوب وارد نخ ماهیگیری می شود و این ارتعاش و صوت صدا از طریق نخ ماهیگیری به عمق آب می رود به جای که شما طعمه پاشی کرده اید و این صدا منجرب می شود که ماهی لب به قلاب شما نزند!!!آزمایش این داستان هم در کتاب علوم اثبات شده است!!!
در مورد قسمت چهار هم می توان گفت که راه رفتن های بی مورد در کنار آب بر روی سنگ ها وسنگ لاخ ها باعث ایجاد صدا می شود و این صدا با سرعت صوت می تواند در آب انتشار پیدا کند و ماهی ها را در عمق های ایده آلی که طعمه پاشی کردید دور می کند.
خوب با خود می گویید ما این کار ها رو رعایت نمی کنیم و تن تن ماهی میگیریم خوب چه ماهی های میگیرید آیا سایز آنها بیشتر از 800 گرم هست درسته نکته کار اینجا هست که برای صید ماهی های بیشر از 8 کیلو گرم با رعایت سکوت و استار و دیگر نکاتی که در مقالات گذشته ذکر شد شما موفق به صید آن می شوید.


No comments:

Post a Comment