Sunday, December 30, 2012

طرز ساخت سرب ماهیگیری برای سواحل شنی


طرز ساخت سرب ماهیگیری برای سواحل شنی
ماهیگیری کردن در ساحل دریا امکانات مخصوص خودش را دارد مثلا چوب بلند دریایی سرب مخصوص ساحل شنی . این سرب ها باعث ثابت ماندن طعمه درجای خود می شود وموج های دریا نمی تواند سرب را حرکت دهد در این مقاله با طرز ساخت سرب ساحلی آشنا می شویدNo comments:

Post a Comment