Sunday, December 23, 2012

مشاهده و دانلود فیلم صید سفره ماهی /سیستم ساحلی / بندر رستمی / 91.6.9


مشاهده و دانلود فیلم صید سفره ماهی /سیستم ساحلی / بندر رستمی / 91.6.9
 
 
 
 
از دوستان عزیزم جناب حسین کودرزی و علی آقا تشکر می کنم شرایطی رو برای من مهیا کردند که بعد از سالها بتونم تجربه جنگندگی با ماهیان خلیج فارس رو تجربه کنم.
در این برنامه ماهیگیری ساحلی که در بد ترین شرایت امکانی ماهیگیری انجام گرفت از یک طرف دمای بالای هوا و از طرف دیگر شرجی هوا و از همه مهم تر طوفانی بودن دریا و وزش بادشمال شرایط ماهیگیری رو مشکل کرده بود.
اولش فکر می کردم تنها ماهیگیران اون سواحل هستیم بعد ها متوجه شدیم تنها آدم های هستیم که تو اون گرما تو ساحل بندر کنار آب هستند . . . .
راستی تو این برنامه ماهیگیری با استفاده از چوب و چرخ دوستان ماهیگیری انجام دادم در کل تنها تجهیزاتم لوازم فلای بود که با آنها هم برنامه های ماهیگیری داشتم در اولین فرصت درباره آنها صحبت خواهیم کرد
 
لینک دانلود فیلم ها
ارادتمند شما ابی فیشر

No comments:

Post a Comment