Sunday, December 23, 2012

آدرنالین قسمت 3

آدرنالین قسمت 3

 
ماهیگیران  حسین گودرزی ، ابی فیشر
هیچ ماهی تو هیچ فریزی تا ابد باقی نمونده و تنها چیزی که از یک برنامه ماهیگیری باقی می مونه فقط خاطرات و عکس های زیبای که گرفته شده پس بیاید با انجام ماهیگیری ورزشی لحظه های خوب ماهیگیری رو ماندگار کنیم.
   
ماهیگیری ورزشی به این معنا نیست که حتما اگه ماهی که صید کردی رو آزاد کنی تا ماهیگیری ورزشی انجام گرفته شده باشه ٫ نه ماهیگیری ورزشی به معنای واقعی یعنی احترام گذاشتن به طبیعتی که در اون پا میزاری طبیعتی که ماهی ها در آن زندگی می کنند.
همین که شانصد صید ماهی شما خیلی بالا باشه و فقط ماهی اول یا دوم رو صید می کنید و دیگر شانص زندگی رو به دیگر ماهی ها می دید گوشه ای از ماهیگیری ورزشی به حساب می آید.
همین که احساس کنی روش ماهیگیری که در پیش گرفتی برای صید ماهی شانص صید ماهیگیری شمارو خیلی کاهش میده و حاضر نیستی با سیستم های ساده تر ماهی های بیشتر بگیری اینم هم کوشه ای از ماهیگیری ورزشی به حساب می آید.
اگه فلای جواب نداد لانسه هم جواب نداد رفتی سراق کرم یا ماهی ٫ پس بدون هدفت ماهیگیری ورزشی نبوده و فقط صرفا صید ماهی و بدست اوردن ماهی بوده.
ارادتمند شما ابی فیشر

No comments:

Post a Comment