Saturday, December 29, 2012

2آموزش ساخت و تعمیر لوازم ماهیگیری 2

آموزش ساخت و تعمیر لوازم ماهیگیری 2


آموزش نگهداری و ساخت از وسایل ماهیگیری


روش ساخت طعمه مصنوعی سپینر  Spinners
در این مقاله شما می توانید روش ساخت گام به گام سپینر را یا بگیرید


روش ساخت طعمه مصنوعی (اسپینر) 4
روش ساخت طعمه پاش (برای ماهی کپور و  زرد پر)
فصل پاییز و زمستان فصلی می باشد که حتما در ماهیگیری باید از طعمه پاشی استفاده شود برای جلب توجعه بیشتر ماهی برای صید موفق . . .
در ای نقسمت با مراحل کامل ساخت یک طعمه پاش به صورت حرفه ای آشنا می شوید . .
مراحل ساخت به صورت تصویری

روش ساخت جای برای ماهی های زنده در آب
وسایل مورد نیاز ورقه های توری
روش ساخت پایه برای چوب های ماهیگیری

پایه های ماهیگیری وسیله ای هستند که در زمین قرار می گیرند وچوب های ماهیگیری بر روی آن قرار می گیرد من هم از این وسیله ماهیگیری در سیستم ماهیگیری خودم استفاده می کنم.
در جستو جو های من در سایت های ماهیگیری خارجی با یک مورد بر خوردم که این پایه ها را از لوله های تو خالی درست می کنند در ادامه مقاله شما می توانید شکل ساده این پایه ها رو ببینید وسفارش بدید برای شما درست کنند چون احتیاج به برش داره.
روش ساخت چوب ماهیگیری از استخوان های شتر مرغ
در این مقاله شما با طرز ساخت چوب ماهیگیری را با استخوان های شتر مرغ آشنا  می شوید و شما هم می توانید با استخوان های شتر مرغ چوب ماهیگیری درست کنید

روش ساخت چوب دو تیکه 3


روش ساخت جای برای نگهداری چوب های ماهیگیری
با ساخت این وسیله مجموعه چوب هی خود را می توانید در یک جا به صورت منظم قرارد هید
لوازم مورد نیاز

روش ساخت جای برای نگهداری از ست چوب های ماهیگیری (2)
در مقاله های گذشته در باره ساخت جای برای نگهداری از چوب های ماهیگیری مطالبی مقاله کردیم ودر این مقاله هم روشی دیگر قراردادیم( وقتی ماهیگیری در کار نباشه ماهیگیر خودشو با ساخت وسایل ماهیگیری سرگرم می کنه) . . 


روش ترمیم چوب های ماهیگیری شکسته شده!
در این مقاله روش ترمیم چوب های تو پر برسی می شود 
روش تعویض حلقه چوب ماهیگیری به صورت خیلی ساده
شما  می توانید به راحتی حلقه صدمه دیده را با استفاده از راهنمای تصاویر  تعویض وتعمیر کنید...
مرحله یک حلقه خراب را از چوب جدا کنیدروش درست کردن جعبه برای لوازم ماهیگیری
در این مقاله شما می توانید با چیز های ساده جعبه ای برای قلاب وطعمه ها درست کنید
لوازم مورد نیاز یک جعبه فلزی یا چوبی خالی ٫ چسب ٫ قیچی ٫ چوب بستنی (یا چوب) و . . .

طرز ساخت طعمه پشه استیمر
درا ین مقاله تصویری به صورت مرحله به مرحله با طرز ساخت طعمه پشه آشنا می شویدNo comments:

Post a Comment