Friday, January 7, 2011

پرتاب فلای فیشینگ آب شور

پرتاب فلای فیشینگ  آب شور

شاید وقتی اسم پرتاب فلای فیشینگ رو‌ می شنوید در ذهنتان‌ماهیگیری را تجسم می کنید که در حال پرواز دادن نخ هست و بارها چوب خود را عقب و جلو می کند برای بوجود امدن‌ پرتاب بلند
ولی در فلای آب شور کاملا متفاوت‌می باشد و ماهیگیری هرچه سریعتر و تند تر باید نخ خود را آماده شلیک کند و پرتاب سریع یکی از عوامل موفقیت در فلای آب شور است
شما این زمان رو ندارید که مدت طولانی رو به پرواز دادن‌نخ بپردازید زیرا هر موقعیت حظور ماهیان بر جلوی قایق در اقیانوس و دریاهای عمق بسیار محدود هست و با حظور قایق بزرگ‌ ماهی ها یا از قایق دور می شوند یا به عمق آب فرو می روند
در تجربه های که در این زمینه بدست آوردم در روز های اول راهنمای فلای آب شورم‌می گفت در هر نقطه ای که قایق توقف کردم من فقط یک یا دو شانس پرتاب دارم
در فلای فیشینگ آب شور از چوب های فلای فست اکشن استفاده می شود برای لود سریع نخ برای پرتاب
فیلم‌ پرتاب از خودم اقیانوس آرام  چوب  و چرخ فلای ابشور  کلاس ۱۲فلای فیشینگ آب شور


 
ایران سواحل کنگان در حال فلای فیشینگ ساحلی

ایران سواحل بندر دلوار فلای فیشینگ ساحلی در دمای بالای ۴۰ درجه

ایران‌جزیره قشم فلای فیشینگ ساحلی

پدر من عاشق سفر به جنوب ایران بود برای همین‌من از زمانی که شروع به راه رفتن‌کردم صدای شنیدن امواج دریا همیشه به گوشم آشنا بود
اصلا میشه گفت من راه رفتن روی ماسه های کنار دریا یاد گرفتم در سواحل نیلگون خلیج فارس
سالها ‌گذشت و سفرها به خلیج فارس ادامه داشت تا اینکه با سیستم فلای فیشینگ آشنا شدم و بارها و بارها در خلیج فارس با سیستم‌ماهیگیری فلای فیشینگ ماهیگیری کردم با متریال های جایگزین‌که در بافت پشه ها استفاده می کردم مثل جزیره قشم ، کنگان ، بندر دلوار


اولین‌ پشه آب شور که بافتن و با آن در خلیج فارس ماهی ک گرفتم
به دلیل اینکه هیچ‌ارتباطی با هیچ فلای کاری نداشتم و هیچ فلای کاری از نزدیک ندیدم همیشه تنهای به فلای فیشینگ می رفتم و هر تاکتیک و تکنیک و پشه بافی رو باید با خلاقیت انجام‌میدام‌و هیچ منبع آموزشی در این زمینه برای آب شور وجود نداشت

 

ولی با تمام‌این‌محدودیت ها به فلای فیشینگ در آب شور می رفتم و نتیجه های لذت بخشی می گرفتم
تا اینکه سفر هام و به کل دنیا برای فلای فیشینگ آغاز کردمدر یکی از سفر ها واقعا صحنه های شگفت انگیزی دیدم اینقدر هیجان زده بودم نمی دونستم وقتی برگشتم به خانه از کدوم‌صحنه ها بنویسم و چگونه داستان های مهیجی که می دیدم شهر دهم


در مسیر راه در اقیانوس زمانی که سوار قایق بودیم اتفاقی وارد دسته بزرگی از وال های قول پیکری شدیم واقعا صحنه های زیبا و نفس گیری بود ما حتی نمی تونستیم‌حرکت کنیم برای برخورد احتمالی با بچه وال ها


بعد از ساعت ها پیمودن‌مسیر ناگهان میون سفره ماهی های قول پیکر گیر کردیم که روی سطح آب شنا می کردند


فقط می تونم‌ بگم یکی از سخترین‌ماهیگیری های زندگیمو داشتم


حتی ساعات اولیه ماهیگیری اینقدر خسته بودم که حتی نمی تونستم روی پام وایسم و پرتاب کنم واقعا یک لحظه  نا امید شدم با خودم‌ گفتم ، من برای این‌کار ساخته‌نشدم و توانایی این کارو ندارم دستم از استرس می لرزید


خیلی برام سخت بود اول باید با جازبه زمین و امواج  و حرکت های قایق می جنگیدم بعد با بادی که همراه امواج‌حرکت‌می کرد و در آخرم سریع جمع کردن نخ با سرعت زیاد همین‌کار تمام انرژی من تخلیه کرد همون ده پرتاب اول

حتی  چند بار  راهنمای ماهیگیری بهم‌گفت صبر کن پرتاب نکن اول خوب ارامشتو حفظ کن وقتی ذهنت اماده شد بعد پرتاب کن

واقعا پرتاب با کلاس دوازده رو قایق روی امواج سخته


 در دو ساعت اول ماهیگیری نتیجه نگرفتیم بعد از ساعت ها تلاش چوب و چرخ عوض کردیم‌ چون نخ مناسب نبود ! ولی پشه ها بافته بودم عالی بود

وقتی نخ عوض کردیم نتیجه بعد از دو ساعت پرتاب بی نتیجه یک دفعه تغیر کرد


تو قایق پر از چوب چرخ فلای با نخ های متفاوت بود  واقعا الان‌متوجه شدم رفتن فلای با یه متخصص چقدر متفاوته حتی آموزش پرتاب هم داشتیم


واقعا تجربه به همین سادگی بدست‌ نمیاد گاهی اوقات باید از مرزها گذشت و خارج از تایم و انرژی و علاقه هزینه هارو باید کرد تا بتونیم‌ دریچه ای جدید باز و اطلاعاتی رو بدست بیاریم


به نظر من نتیجه ای که امروز در فلای آب شور گرفتم فقط متعلق به این هفته نیست برنامه ریزی و پشتکار بیش از ۸ سال تلاشم در زمینه فلای هست


تو تیم فلای ما یک اسپنینگ‌ کار بود که فقط کارش attractor بودبا  پاپر بدون قلاب پرتاب بلند می کرد و طعمه رو سریع جمع می کرد و همین جور که پاپر به قایق نزدیک‌می شد ماهی ها اونو تعقیب می کردند و  پرتاب من‌شروع می شد

خیلی مهم بود که هماهنگ باشم با اسپنینگ‌ کاره و باید بادیدن‌ماهی های که نزدیک قایق می شدند پرتاب دقیق انجام بدم
تو تیم فلای ما یک اسپنینگ‌ کار بود که فقط کارش attractor بوددر فلای فیشینگ آب شور زمانی که شما بر روی قایق فلای کار می کنید بدلیل تعادل نداشتن ماهیگیر در پرتاب و امواج دریا و بالا و پایین شدن قایق امکان‌پرتاب بلند و جود ندارد ، برای همین در تیم‌های فلای همیشه یک اسپنینگ‌ کار با طعمه های پاپر بدون قلاب نقش جذب کننده ماهی و اوردن‌ماهی ها به روی آب و نزدیک قایق را دارد
این فیلم‌نمونه ای از هماهنگی بین اسپنینگ و فلای فیشینگ‌می باشد


در فلای فیشینگ کلاس سنگین آب شور واقعا چوب و چرخ ها بسیار سنگین هستند و پرتاب کردن با آنها حتی در ساحل کار مشکلی چه برسه روی قایقبا  پاپر بدون قلاب پرتاب بلند می کرد و طعمه رو سریع جمع می کرد و همین جور که پاپر به قایق نزدیک‌می شد ماهی ها اونو تعقیب می کردند و  پرتاب من‌شروع می شد

خیلی مهم بود که هماهنگ باشم با اسپنینگ‌ کاره و باید بادیدن‌ماهی های که نزدیک قایق می شدند پرتاب دقیق انجام بدم

فقط یک یا دو پرتاب شانس صید وجود داشت یا ماهی ها از قایق دور می شدند یا به عمق می رفتند


واقعا سرعت زیادی داشتند وقتی حرکت‌ می کردند باید پرتاب جوری صورت می گرفت جلوی ماهی پرتاب می شد ماهی که با سرعت برق حرکت‌ می کرد

 سخترین‌حالت فلای به نظر من پرتاب روی قایق با امواج زیاده چون اول باید تعادل خودتو حفظ کنی بعد تعادل پرتاب !


شاید وقتی اسم پرتاب فلای فیشینگ رو‌ می شنوید در ذهنتان‌ماهیگیری را تجسم می کنید که در حال پرواز دادن نخ هست و بارها چوب خود را عقب و جلو می کند برای بوجود امدن‌ پرتاب بلند
ولی در فلای آب شور کاملا متفاوت‌می باشد و ماهیگیری هرچه سریعتر و تند تر باید نخ خود را آماده شلیک کند و پرتاب سریع یکی از عوامل موفقیت در فلای آب شور است
شما این زمان رو ندارید که مدت طولانی رو به پرواز دادن‌نخ بپردازید زیرا هر موقعیت حظور ماهیان بر جلوی قایق در اقیانوس و دریاهای عمق بسیار محدود هست و با حظور قایق بزرگ‌ ماهی ها یا از قایق دور می شوند یا به عمق آب فرو می روند
در تجربه های که در این زمینه بدست آوردم در روز های اول راهنمای فلای آب شورم‌می گفت در هر نقطه ای که قایق توقف کردم من فقط یک یا دو شانس پرتاب دارم

در فلای فیشینگ آب شور از چوب های فلای فست اکشن استفاده می شود برای لود سریع نخ برای پرتاب
فیلم‌ پرتاب از خودم اقیانوس آرام  چوب  و چرخ فلای ابشور  کلاس ۱۲


مطعصفانه به دلیل اطلاع نداشتم از نوع نخ مورد نیاز  و همراه نداشتن نخ ایده آل با شرایط و نوع ماهی ، بلا اجبار من‌موفق نشدم با ست فلای خودم‌ ماهی صید کنم و از تجهیزات باشگاه فلای استفاده کردم در اولین برنامه فلای ،  ولی خوشبختانه راهنمای فلای فیشینگ خیلی تاکید داشت که حتما از پشه که قبل از ماهیگیری نشونش داده بودم کار دست خودم استفاده کنم ، البته بیس از ۵ ست چوب چرخ فلای با نخ های مختلف در قایق آماده بود برای تغیر هرگونه شرایط از تجهیزات‌ مختلف استفاده کنیم


استفاده از پشه بافت دست خودم خیلی بهم اعتماد بنفس میداد ، و جالبه بدانید زمانی که کانادا بودم با سرچ در سایت گوگل عکسی تهیه کردم از نوع ساردین های آب های مکزیک و طبق اون عکس اون مینو هارو بافتم و با رنگامیزی با ماژیک خیلی ترکیب رنگ‌ متریال هارو به ساردین‌مورد نظر نزدیک کردم ، در فلای فیشینگ فقط از صید ماهی لذت نمی بری بافت پشه و پرتاب هم خودش لذت جداگانه داره


 فوق حرفه ای بودن و ورزشی بودن سیستم فلای فیشینگ هیچ شکی نیست ، در این‌ماهیگیری که در این هفته داشتم شاهد این بودم ماهی های که با فلای صید شدند هیچ‌کدوم هیچ صدمه ای ندیده بودند و قلاب تک شاخ فلای خیلی راحت از دهان ماهی ها خارج شد بدون هیچ پارگی و خونریزی و‌ماهی ها در کمال سلامت رها شدند !غریبا بیش از یک ساعت طول کشید تا اولین دسته پرنده ها که در حال شیرجه رفتن برای صید ساردین بودند رو دیدیم همین‌جور که جلوتر می رفتیم تلاطم آب رو که توسط حمله ماهی ها از زیر به ساردین ها انجام‌می شد رو می دیدم واقعا صحنه زیبا ولی شوکه کنده ای بود تا همین  فکر خیال بودم که راهنما می گفت سریع سریع اولین پرتاب رو بکن فقط یک یا دو شانس صید داری !وقتی آماده پرتاب شدم اصلا نمی تونستم رو پام وایسم چه برسه به پرتاب و ماهی ها و پرندها همین طور دور تر می شدند و راهنما اصلا شوخی نداشت و می گفت یک شانس دیکه از دست دادی واقعا خیلی سخت بود روی قایق که خیلی بالا پاین‌می شد به ایستم‌ و‌ پرتاب کنم . . .


بیس از دها ف صت دیگه رو از دست دادم و تقریبا دوساعت طول کشید تا فهمیدم‌ چی به چی اصلا نباید نخ زیاد جمع می کردم یک‌ متر جمع کردن  کافی بود اگه ماهی پشه دنبال نمی کرد تمام‌ نخو با مینو بزرگ و از همونجا در روی آب با قدرت زیاد دست و چوب باید بلند می کردم برای پرتاب دباره نخ به زاویه دیگر  دقیقا باید ۱۰‌متر یا بیشتر نخو لا قدرت‌جوب یکجا از سطح اب بلند می کردم و پرتاب فقط با دو حرکت چوب!


راهنما دوبار چوب چرخ از دست من‌ گرفت و چگونگی سریع پرتاب کردن درست رو نوشنم داد

امواج بلندی به همراه باد رو سطح دریا وجود داشت برای همین‌پرتاب سخت می کرد

و راهنما خیلی اسمارت عمل می کرد زمانی که به دسته ماهی  ها نزدیک‌ می شد قایق رو به طرفی نگاه میداشت که باد از پشت به من بخوره و مشکلی برای پرتاب بوجود نیاد و من با جریان باد پرتاب کنم و زاویه  قایق به سمتی نگاه میداشت تا با پرتاب هماهنگ باشه تا فضا‌ پشت سرم برای پرتاب باشه

تغریبا دیگه‌ متوجه کار شدم‌که به دسته خیلی بزرگی از پرندها و ماهی ها خوردیم بیش از هزاران پرنده و ماهی در حال حمله و من هم تقریبا آماده بودم هم با پرتاب ها کنار اومده بودم همم‌ جاذبه و بالا پایین شدن قایق ،
واقعا باورنکردنی بود زمانی که می دیدم ماهی با سرعت زیاد پشه رو دنبال می کنه و من‌هم سرعت‌پشه رو زیاد تر ‌می کردم‌تا‌ماهی بیشتر تحریک بشه

و ناگهان ماهی به پشه حمله می کرد و باید ضربه رو‌می زدم برای جا زدن قلاب از این مرحله به بعد اصلا هیچ‌مشکلی نداشتم و ماهی اول فقط کلاج زیادی برد و ماهی دوم خیلی دقیق تر خسته کردم و ماهی سوم دیگه سلفی می گرفتم  در حال جمع کردن

واقعا چقدر آرامش بخشه از بدست اوردن‌تجربه جدید چقدر احساس خوبی داشتم در این‌ مسیر موفق شدم


saltwater fly fishing / puerto vallarta mexico


saltwater fly fishing / puerto vallarta mexico


saltwater fly fishing / puerto vallarta mexico


saltwater fly fishing / puerto vallarta mexico


saltwater fly fishing / puerto vallarta mexico


saltwater fly fishing / puerto vallarta mexico


saltwater fly fishing / puerto vallarta mexico


saltwater fly fishing / puerto vallarta mexico


saltwater fly fishing / puerto vallarta mexico


saltwater fly fishing / puerto vallarta mexico


در فوق حرفه ای بودن و ورزشی بودن سیستم فلای فیشینگ هیچ شکی نیست ، در این‌ماهیگیری که در این هفته داشتم شاهد این بودم ماهی های که با فلای صید شدند هیچ‌کدوم هیچ صدمه ای ندیده بودند و قلاب تک شاخ فلای خیلی راحت از دهان ماهی ها خارج شد بدون هیچ پارگی و خونریزی و‌ماهی ها در کمال سلامت رها شدند !


دوست ندارم اولین باشم همیشه سعی می کنم بهترین باشم


محیطی مناسب برای فلای فیشینگ و دیگر سیستم‌های
ماهیگیری  در این روش پیدا کردن‌ماهی توسط فیش فایندر (ماهی یاب) کاربردی ندارد و فقط این‌تجمع ماهی ها رو با پرواز پرنده ها و مشاهده مستقیم امکان‌پذیر هست 
ماهی های مهاجم گله ماهی های ساردین رو به سطح آب هدایت می کنند و در آنجا به ساردین ها حمله می کنند و پرنده ها هم از فرصت استفاده می کنند برای شکار ساردین ها و این فرصت خوبی برای فلای فیشینگ برای صید ماهی های مهاجم بر روی سطح آب 
شاید جای سوال باشه برای خیلی ها برای اتصال نخ لیدر به نخ فلای و اتصال پشه به لیدر  بهترینه  گهره چه گره ای می تونه باشه در هر شرایطی !
یک‌مونه با یکی از قوی ترین‌گره های آدم آشنا شدم که در این ب نامه فلای آب شور از اون گره استفاده کردم‌هم برای اتصال لیدر به نخ فلای هم برای اتصال پشه به لیدر


اسم‌این گره non slip loop knot که این امکان رو به پشه میده گردش آزاد تری داشته باشه  و فقط این‌گره در محل اتصال لیدر به نخ اصلی پشه در زمانی امکان‌پذیر می باشد که سر نخ اصلی فلای لوپ‌وجود داشته باشده


رابطه چوب و چرخ اسپنینگ و‌چوب و چرخ فلای فیشینگ 

شاید خیلی ها زمانی که فلای فیشینگ خیلی حرفه ای دنبال می کنند مخصوصا جوی که در ایران وجود داره رابطه خوبی فلای فیشینگ با دیگر سیستم ها نداره ولی در اینجا من از تاکتیکی صحبت‌می کنم که در نبودن چوب چرخ اسپنینگ فلای زیاد نتیجه خوبی نخواهد داشت تجربه ای که خیلی افتخار می کنم‌ موفق شدم بدست بیارم و با غرور درباره اون می نویسمدر فلای آب شور روی قایق برای نزدیک‌کردن‌ماهی ها به قایق و به وجود آمدن شرایط ایده آل فلای از چوب و چرخ اسپنینگ استفاده می کنند ، با استفاده از طعمه های بدون قلاب و با پرتاب بسیار راحت و سریع ماهی هارو به سمت قایق در تیر رس فلای فیشر من ها قرار میدند

 معمولا ماهی های روی سطح آب به سختی به قایق نزدیک‌میشن و با وجود قایق یا دور می شوند و یا به عمق آب می روند پرتاب فلای بر روی قایق در آب های مواج بسیار بسیار سخت‌می باشد به دلیل تکان های قایق تجربه بسیار سختی که داشتم !  در شرایط بالا پایین شدن قایق بر روی مواج های بلند اقیانوس حتی سر پا ایستادن‌ مشکله چه برسه با کلاس ۱۲ پرتاب کردن ! و پرتاب بلند زیاد امکان‌پذیر نمی باشه و معمولا در این شرایط برادران خوبی هستند اسپنینگ و فلای فیشینگ من برای اینکه بسیار تخصصی فلای آب شور رو از سال ها قبل شروع کردم در حال تهیه یک ست کامل اسپنینگ آب شور برای برنامه های فلای خودم هستم تا اگه با فرد دیگری به فلای رفتم بتونم در صید ماهی با فلای به اون کمک کنم امید وارم امسال هم‌مثل سال های قبل نتیجه درخشانی در این روش بسیار مهیج بدست بیارم

ebi fisher

jack crevalleon the fly fishing , ebi fisher


jack crevalleon the fly fishing , فلای آب شور ابی فیشر
saltwater fly fishing / puerto vallarta mexico


saltwater fly fishing / puerto vallarta mexico


saltwater fly fishing / puerto vallarta mexico


saltwater fly fishing / puerto vallarta mexico


saltwater fly fishing / puerto vallarta mexico


saltwater fly fishing / puerto vallarta mexico


saltwater fly fishing / puerto vallarta mexico


saltwater fly fishing / puerto vallarta mexico


saltwater fly fishing / puerto vallarta mexico


saltwater fly fishing / puerto vallarta mexico


saltwater fly fishing / puerto vallarta mexicosaltwater fly fishing / puerto vallarta mexico

No comments:

Post a Comment