Thursday, April 24, 2008

ماهیگیری با سیستم شناوری

ماهیگیری با سیستم شناوری

ماهیگیری با سیستم شناوری

یکی از آرامش بخ ترین سیستم های ماهیگیری  به صورت انتظاری با استفاده از شناور می باشد که هر ماهیگیری به آن علاقه زیاد دارد شما با استفاده از این سیستم می توانید ماهی های زیادی را صید کنید از جمله ماهی هان آب شیرین مثل زردپر ، زردک ماهی قزل الا و . .  و در دریا ماهی های باراکودا، طوطی ماهی ، ماهی ملوان و. . .با استفاده از انواع طعمه ها . .

شناورها به چند مدل می باشند  و وزن طعمه که شما می توانید به ان متصل کنید هم روی آن نوشته شده است استفاد از شناور های که به رنگ روشن و فسفری می باشند توصیع می شود زیرا برای دید مستقیم ماهیگیر بر شناور مهم می باشد.  استفاده از شنا ور در ماهیگیری یک روش بسیار ساده می باشد  . کاربرد واستفاده شناور در آب های راکت وبدون حرکت می باشد مثل آبگیر و دریاچه وسد. شنا ورها در دونوع استفاده در روز و شب می باشد . در حال استفاده از شناور در شب باید ازنوع  شناوری استفاده شود که شبرنگ یا فسفر در سر شناور نصب شود.  فاصله قلاب تا شناور نسبت به عمق آب تغیر می کند همیشه  باید وزن طعمه وقلاب کمتر از شناور باشد اگر وزن طعمه  بیشتر از شناور باشد شناور به زیر آب می رود .  شما برای راست نگهداشتن ریسه در زیر آب می توانید از یه سرب زیتونی کوچک قبل از قلاب استفاده کنید.  برای مثالا کاربرد شناور در سواحل جزیره زیبای کیش این می باشده که من بارها از آن استفاده کردم برای صید طوطی ماهی و ماهی ملون که خود صد و رها سازی ان از لذت بالای برخوردار می باشد..  شما هیچ وقت نباید نخ اصلی را به شناور گره بزنید و همیشه تا حدودی شناور باید ازاد باشد که شما راحت بتوانید میزان ارتفاع طول ریسه را تنظیم کنید. کاربرد دیگر شناو صید ماهی کپور می باشد که علاقمند دان به خصوص خود را دارد.

ارادتمند شما ابی فیشر

ماهیگیری با سیستم شناوری

No comments:

Post a Comment