Thursday, April 24, 2008

فرق لانسه مخصوص آب تند و کند

فرق لانسه مخصوص آب تند و کند


در بازار دو دو مدل لانسه از لحاظ قاشقک وجود دارد ۱.لانسه قاشقک گرد(مخصوص آب‌هایی‌ با جریان کند)۲.لانسه قاشقک کشیده(کامت،مخصوص آب‌هایی‌ با جریان تند)فرق این دو لانسه وقت در نوع قاشقک و محل استفاده و چرخش است همان طور که گفته شد لانسه قاشقک کشیده مخصوص آب‌هایی‌ با جریان تند است مثل رود خانه کرج و به راحتی می‌توان با آن در آب‌هایی‌ با جریان تند قزل آلا صید کرد ولی‌ لانسه قاشقک گرد که همان لانسه معمولی‌ است برای جاهای دیگر مثل دریاچه راضی‌ است .حالا از چه لانسه یی با چه سایزی  استفاده کنیم؟لانسه سایز ۳ لانسه بسیار خوبی‌ است و شما از قزل آلا ۱۰۰گرم تا چند کیلوگرم را میتوانید با آن صید کنید چون دهان ماهی‌ قزل آلا عادی به راحتی‌ تا ۴سانتی متر باز میشود. و یا از بغل یا از جلو به لانسه شما .لانسه سایز ایده ال‌ترین لانس برای من است این لنس هم میتواند قزل آلا را به راحتی‌ در تمام سایز‌ها سید کنید اما بدی این دو سایز و سایز‌های بزرگ این است که در آب اگر یک دست و درست جمع نشوند به راحتی‌ تمام لجن‌های آب رو جمع می‌کند و لنگر می‌اندازد یا گیر می‌کند ووو در آب‌هایی‌ با عمق کم هم این لانسه‌ها اصلا بدرد نمیخورند و با آن‌ها فقط ماهیگیری خود را خراب می‌کنید و در این موقع‌ها لانسه سایز ۱ به کمک شما می‌رسد این لانسه برای چنین شرایطی عالی‌ است و شما به راحتی‌ میتوانید با آن ماهیگیری کنید  و دیگر مثل سایز‌های بزرگ گیر نمیکند جمع کننده لجن‌ها نیست  ولی‌ وزن این  لانسه سایز یک بسیار کم است و این از فاکتور‌های مهم خوبی‌ است که شما در این شرایط دارید زیرا این مشکل‌ها پیش نمیاید .


فرق لانسه مخصوص آب تند و کند

        

فرق لانسه مخصوص آب تند و کند

No comments:

Post a Comment