Wednesday, April 30, 2008

فلای فیشینگ آب شور

فلای فیشینگ آب شور 
 ابی فیشرThe struggle was real the  fish where biting I had to quickly learn how to cast on the ocean I got the hang of it quickly pulling in those fish was tough and fun to say the least thanks guys @snookmafia
@carlos__ernesto_sanchez
 It was a good challenge reeling in those fish they where strong 💪 and I was up for the task loving every minute of it oh my goodness I had such fun cheers for today I’m on cloud nine
jack crevalleon the fly fishing , ebi fisher


jack crevalleon the fly fishing , فلای آب شور ابی فیشر
فقط می تونم‌ بگم یکی از سخترین‌ماهیگیری های زندگیمو داشتم
حتی ساعات اولیه ماهیگیری اینقدر خسته بودم که حتی نمی تونستم روی پام وایسم و پرتاب کنم واقعا یک لحظه  نا امید شدم با خودم‌ گفتم ، من برای این‌کار ساخته‌نشدم و توانایی این کارو ندارم دستم از استرس می لرزید 
خیلی برام سخت بود اول باید با جازبه زمین و امواج  و حرکت های قایق می جنگیدم بعد با بادی که همراه امواج‌حرکت‌می کرد و در آخرم سریع جمع کردن نخ با سرعت زیاد همین‌کار تمام انرژی من تخلیه کرد همون ده پرتاب اول
حتی  چند بار  راهنمای ماهیگیری بهم‌گفت صبر کن پرتاب نکن اول خوب ارامشتو حفظ کن وقتی ذهنت اماده شد بعد پرتاب کن 
واقعا پرتاب با کلاس دوازده رو قایق روی امواج سخته
 در دو ساعت اول ماهیگیری نتیجه نگرفتیم بعد از ساعت ها تلاش چوب و چرخ عوض کردیم‌ چون نخ مناسب نبود !
ولی پشه ها بافته بودم عالی بود 
وقتی نخ عوض کردیم نتیجه بعد از دو ساعت پرتاب بی نتیجه یک دفعه تغیر کرد 
تو قایق پر از چوب چرخ فلای با نخ های متفاوت بود  واقعا الان‌متوجه شدم رفتن فلای با یه متخصص چقدر متفاوته حتی آموزش پرتاب هم داشتیم

jack crevalleon the fly fishing , ebi fisher


jack crevalleon the fly fishing , فلای آب شور ابی فیشر


My new experience fly fishing on the ocean I’m more professional 😁 after casting and catching  those  great fish thank you @snookmafia @carlos__ernesto_sanchez  you guys know  where to catch the fish 


واقعا تجربه به همین سادگی بدست‌ نمیاد گاهی اوقات باید از مرزها گذشت و خارج از تایم و انرژی و علاقه هزینه هارو باید کرد تا بتونیم‌ دریچه ای جدید باز و اطلاعاتی رو بدست بیاریم
به نظر من نتیجه ای که امروز در فلای آب شور گرفتم فقط متعلق به این هفته نیست برنامه ریزی و پشتکار بیش از ۸ سال تلاشم در زمینه فلای هست 

 #flyfish #flyfishing #ebifisher #snookmafiapv #snookmafiaexpeditions #snookmafiaboys #flyfishingguide #flyfishing #flyfishinglife #fishing #saltwater #saltwaterflyfishing #saltwaterfishing #puertovallartaواقعا صحنه های شگفت انگیزی دیدم اینقدر هیجان زده بودم نمی دونستم از کدوم تصویر برداری کنم
در میدم راه در اقیانوس اتفاقی وارد دسته بزرگی از وال های قولمیکری شدیم واقعا صحنه های زیبا و نفس گیری بود ما حتی نمی تونستیم‌حرکت کنیم برای برخورد احتمالی لا یک وال
د بعد از سالها ناگهان میون سفره ماهی های قول پیکر گیر کردیم که روی سطح آب شنا می کردند

تو تیم فلای ما یک اسپنینگ‌ کار بود که فقط کارش attractor بود
با  پاپر بدون قلاب پرتاب بلند می کرد و طعمه رو سریع جمع می کرد و همین جور که پاپر به قایق نزدیک‌می شد ماهی ها اونو تعقیب می کردند و  پرتاب من‌شروع می شد
خیلی مهم بود که هماهنگ باشم با اسپنینگ‌ کاره و باید بادیدن‌ماهی های که نزدیک قایق می شدند پرتاب دقیق انجام بدمتو تیم فلای ما یک اسپنینگ‌ کار بود که فقط کارش attractor بود
با  پاپر بدون قلاب پرتاب بلند می کرد و طعمه رو سریع جمع می کرد و همین جور که پاپر به قایق نزدیک‌می شد ماهی ها اونو تعقیب می کردند و  پرتاب من‌شروع می شد
خیلی مهم بود که هماهنگ باشم با اسپنینگ‌ کاره و باید بادیدن‌ماهی های که نزدیک قایق می شدند پرتاب دقیق انجام بدم
فقط یک یا دو پرتاب شانس صید وجود داشت یا ماهی ها از قایق دور می شدند یا به عمق می رفتند
واقعا سرعت زیادی داشتند وقتی حرکت‌ می کردند باید پرتاب جوری صورت می گرفت جلوی ماهی پرتاب می شد ماهی که با سرعت برق حرکت‌ می کرد
 سخترین‌حالت فلای به نظر من پرتاب روی قایق با امواج زیاده چون اول باید تعادل خودتو حفظ کنی بعد تعادل پرتاب !
jack crevalleon the fly fishing , ebi fisher


jack crevalleon the fly fishing , فلای آب شور ابی فیشرمطعصفانه به دلیل اطلاع نداشتم از نوع نخ مورد نیاز  و همراه نداشتن نخ ایده آل با شرایط و نوع ماهی ، بلا اجبار من‌موفق نشدم با ست فلای خودم‌ ماهی صید کنم و از تجهیزات باشگاه فلای استفاده کردم در اولین برنامه فلای ،  ولی خوشبختانه راهنمای فلای فیشینگ خیلی تاکید داشت که حتما از پشه که قبل از ماهیگیری نشونش داده بودم کار دست خودم استفاده کنم ، البته بیس از ۵ ست چوب چرخ فلای با نخ های مختلف در قایق آماده بود برای تغیر هرگونه شرایط از تجهیزات‌ مختلف استفاده کنیم
استفاده از پشه بافت دست خودم خیلی بهم اعتماد بنفس میداد ، و جالبه بدانید زمانی که کانادا بودم با سرچ در سایت گوگل عکسی تهیه کردم از نوع ساردین های آب های مکزیک و طبق اون عکس اون مینو هارو بافتم و با رنگامیزی با ماژیک خیلی ترکیب رنگ‌ متریال هارو به ساردین‌مورد نظر نزدیک کردم ، در فلای فیشینگ فقط از صید ماهی لذت نمی بری بافت پشه و پرتاب هم خودش لذت جداگانه داره


در فوق حرفه ای بودن و ورزشی بودن سیستم فلای فیشینگ هیچ شکی نیست ، در این‌ماهیگیری که در این هفته داشتم شاهد این بودم ماهی های که با فلای صید شدند هیچ‌کدوم هیچ صدمه ای ندیده بودند و قلاب تک شاخ فلای خیلی راحت از دهان ماهی ها خارج شد بدون هیچ پارگی و خونریزی و‌ماهی ها در کمال سلامت رها شدند !
jack crevalleon the fly fishing , ebi fisher


jack crevalleon the fly fishing , فلای آب شور ابی فیشرغریبا بیش از یک ساعت طول کشید تا اولین دسته پرنده ها که در حال شیرجه رفتن برای صید ساردین بودند رو دیدیم همین‌جور که جلوتر می رفتیم تلاطم آب رو که توسط حمله ماهی ها از زیر به ساردین ها انجام‌می شد رو می دیدم واقعا صحنه زیبا ولی شوکه کنده ای بود تا همین  فکر خیال بودم که راهنما می گفت سریع سریع اولین پرتاب رو بکن فقط یک یا دو شانس صید داری !
وقتی آماده پرتاب شدم اصلا نمی تونستم رو پام وایسم چه برسه به پرتاب و ماهی ها و پرندها همین طور دور تر می شدند و راهنما اصلا شوخی نداشت و می گفت یک شانس دیکه از دست دادی واقعا خیلی سخت بود روی قایق که خیلی بالا پاین‌می شد به ایستم‌ و‌ پرتاب کنم . . .
بیس از دها ف صت دیگه رو از دست دادم و تقریبا دوساعت طول کشید تا فهمیدم‌ چی به چی اصلا نباید نخ زیاد جمع می کردم یک‌ متر جمع کردن  کافی بود اگه ماهی پشه دنبال نمی کرد تمام‌ نخو با مینو بزرگ و از همونجا در روی آب با قدرت زیاد دست و چوب باید بلند می کردم برای پرتاب دباره نخ به زاویه دیگر  دقیقا باید ۱۰‌متر یا بیشتر نخو لا قدرت‌جوب یکجا از سطح اب بلند می کردم و پرتاب فقط با دو حرکت چوب!
راهنما دوبار چوب چرخ از دست من‌ گرفت و چگونگی سریع پرتاب کردن درست رو نوشنم داد
امواج بلندی به همراه باد رو سطح دریا وجود داشت برای همین‌پرتاب سخت می کرد 
و راهنما خیلی اسمارت عمل می کرد زمانی که به دسته ماهی  ها نزدیک‌ می شد قایق رو به طرفی نگاه میداشت که باد از پشت به من بخوره و مشکلی برای پرتاب بوجود نیاد و من با جریان باد پرتاب کنم و زاویه  قایق به سمتی نگاه میداشت تا با پرتاب هماهنگ باشه تا فضا‌ پشت سرم برای پرتاب باشه 
تغریبا دیگه‌ متوجه کار شدم‌که به دسته خیلی بزرگی از پرندها و ماهی ها خوردیم بیش از هزاران پرنده و ماهی در حال حمله و من هم تقریبا آماده بودم هم با پرتاب ها کنار اومده بودم همم‌ جاذبه و بالا پایین شدن قایق ،
واقعا باورنکردنی بود زمانی که می دیدم ماهی با سرعت زیاد پشه رو دنبال می کنه و من‌هم سرعت‌پشه رو زیاد تر ‌می کردم‌تا‌ماهی بیشتر تحریک بشه
و ناگهان ماهی به پشه حمله می کرد و باید ضربه رو‌می زدم برای جا زدن قلاب از این مرحله به بعد اصلا هیچ‌مشکلی نداشتم و ماهی اول فقط کلاج زیادی برد و ماهی دوم خیلی دقیق تر خسته کردم و ماهی سوم دیگه سلفی می گرفتم  در حال جمع کردن
واقعا چقدر آرامش بخشه از بدست اوردن‌تجربه جدید چقدر احساس خوبی داشتم در این‌ مسیر موفق شدم
دوست ندارم اولین باشم همیشه سعی می کنم بهترین باشم


jack crevalleon the fly fishing , ebi fisher


jack crevalleon the fly fishing , فلای آب شور ابی فیشر


سفرنامه گردش در کشور مکزیک (راهنمای سفر) شهر پورتو والارتا مکزیک


jack crevalleon the fly fishing , ebi fisher


jack crevalleon the fly fishing , فلای آب شور ابی فیشر

Thursday, April 24, 2008

اموزش انواع گره ماهيگيري همراه با انمیشن گره ها

اموزش انواع گره ماهيگيري همراه با انمیشن گره ها 

اموزش انواع گره ماهيگيري همراه با عكس
انواع گره زدن نخ قلاب ماهيگيري همراه عكس
 انمیشن گره ها به همراه توضیح
 
این گره برای اتصال هرزگرد یا سرب به کار می رود به صورتی که حلقه به و جود آمده را از سوراخ هرزگرد یا سرب رد کنید و حلقه را به دور گردن هرزگرد یا سرب بیندازید
    
این گره برای اتصال نخ ماهیگیری به قلاب کاربرد زیادی دارد
   
این گره برای اتصال هرزگرد یا سرب به کار می رود به صورتی که حلقه به و جود آمده را از سوراخ هرزگرد یا سرب رد کنید و حلقه را به دور گردن هرزگرد یا سرب بیندازید
  
این گره برای اتصال دو نخ به یک دیگر انجام میگیری مثلا اتصال دو حلق نخ ۱۰۰ متری برای بستن بر روی موتور ماهیگیری
  
این گره برای اتصال دو نخ به یک دیگر انجام میگیری مثلا اتصال دو حلق نخ ۱۰۰ متری برای بستن بر روی موتور ماهیگیری
  
این گره برای اتصال نخ ماهیگیری به قلاب کاربرد زیادی دارد
  
این گره برای اتصال نخ ماهیگیری به قلاب کاربرد زیادی دارد
    
این گره اتصال نخ ماهیگیری به هرزگرد یا دوراه در ریسه کاربرد دارد
 
 گره ای بای گرفتن انشعاب از نخ برای اتصال قلاب با انتشعاب
  
این گره برای اتصال هرزگرد یا سرب به کار می رود به صورتی که حلقه به و جود آمده را از سوراخ هرزگرد یا سرب رد کنید و حلقه را به دور گردن هرزگرد یا سرب بیندازید
   
گره تی ساده یکی از کاربردی ترین گره ها برای انشعاب گرفتن می باشد
 
 گره برای اتصال دو نخ به یک دیگر لیدر به نخ یا اتصال دو حلقه نخ به یک دیگر
  
 گره خونی  گره برای اتصال دو نخ به یک دیگر انجام میگیری مثلا اتصال دو حلق نخ ۱۰۰ متری برای بستن بر روی موتور ماهیگیری
   
استفاده از پرچ فلزی در لیدر فلزی به جای گره در ماهیگیری دریا
 
 گره خونی  گره برای اتصال دو نخ به یک دیگر انجام میگیری مثلا اتصال دو حلق نخ ۱۰۰ متری برای بستن بر روی موتور ماهیگیری
   
گره ای برای اتصال نخ به قلاب
    
گره ای برای ساخت ربیسه جوشانده
 
گره ای برای اتصال نخ به قلاب
  
گره ای برای اتصال نخ به قلاب
   
 
 گره ای برای ریسه جوشانده
    
گره خونی برای اتصال دو حلقه نخ به یک دیگر
  
گره خونی برای اتصال دو حلقه نخ به یک دیگر
   
گره خونی برای اتصال دو حلقه نخ به یک دیگر
   
گره ای برای ریسه های دو قلابه
    
   
گره ای برای اتصال هرزگرد و دوراهه و سرب به نخ ماهیگیری
   
گره ای برای اتصال نخ به قلاب ماهیگیری
 
 گره ای برای اتصال نخ به طعمه مصنوعی
     
گره تی سلده برای گره انشعاب در ریسه یکی از بهترین گره های مجود در حال حاضر